Kort om arbeidsgiver
I samfunnsmedisinsk stab har vi ledig fast 33% stilling som kommuneoverlege, med i hovedsak fagområde barn og unge.
Samfunnsmedisinsk stab er underlagt helsesjefen, og har for tiden 17 heltids- og deltidsansatte med høy helsefaglig kompetanse. 

Kommuneoverlegene er helsesjefens medisinskfaglige rådgivere i saker som angår helse, og skal ivareta ansvar og oppgaver ihht gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap.

Personen det søkes etter skal primært være medisinsk faglig rådgiver inn mot leger i helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og helsesjefens representant i samhandling med kommunalområde for oppvekst og utdanning, men andre oppgaver i stab vil og forekomme.

Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement for arbeid med barn og unge utfra et samfunnsmedisinsk perspektiv.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig kvalitets- og utviklingsarbeid i kommunen
 • Forebyggende helsearbeid 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører 
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten og fastleger
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver kan bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS1 utdanning / turnustjeneste
 • Spesialist allmennmedisin eller samfunnsmedisin er en fordel 
 • Erfaring med helsestasjonsarbeid og/eller skolehelsetjeneste er en fordel
 • Kjennskap til kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er en fordel
 • Det stilles krav om gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du har interesse og engasjement for samfunnsmedisin og arbeid med barn og unge
 • Du har evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Du er engasjert og utviklingsorientert  
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
Vi tilbyr
 • Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Stillingskode etter kompetanse: 852700 Lege/ 852701 Legespesialist
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Samfunnsmedisiin
Kontaktpersoner
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
Telefon: +4751507072
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd
Olav Kyrres Gate 23
4005 STAVANGER