Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Morvik Legekontor,  Slettevikveien 1, 5124 Morvik. Ledig fra 01.03.22

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 6 fastleger i lyse og trivelige lokaler. Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.

Nåværende listelengde er 1280. Kan endres etter ønske. 

Legesenteret er organisert som 6 enkeltpersonsforetak med internavtale som regulerer felles økonomi i fh.t. bl.a. ansettelse av medarbeidere, utstyr og lokalleie. Legekontoret leier lokaler av aksjeselskap hvor hver av legene p.t. eier 1/6 av aksjene. Det anbefales at ny lege kjøper uttredende leges aksjer i Morvik legekontor AS (utleier av lokaler), men slikt aksjekjøp er verken en forpliktelse eller rettighet som følger fastlegehjemmelen.

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale (inklusive punkter som omhandler fellesøkonomi) med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon som lege
- Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
- Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
- Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
- Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune? 
 
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det.  
Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører, derfor tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dersom du innenfor de tre første årene sier opp din fastlegeavtale, og den ikke overdras etter ordinær utlysning og oppsigelsestid 6 mnd, tilbyr kommunen å kjøpe deg ut av bedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000.   
 
Dersom du er i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.  
 
For ALIS tilbyr vi også utgiftsdekning (ALIS-avtale) på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.   

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bhaumikkumar Thakkar
Tittel: Fastlege
Telefon: 45779454
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Slettevikvegen 1
5124 MORVIK
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image