Kort om arbeidsgiver
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Legekontoret i Laguneparken D/A, Laguneveien 9, 5236 Rådal er ledig fra 01.04.2022.

Legekontoret i Lagunen D/A er et veldrevet legesenter med to fastleger, en spesialist i allmennmedisin og en snart ferdig spesialist.

Det er lyse og trivelige lokaler med tre velutstyrte legekontorer som deler venterom, laboratorium, resepsjon og akuttrom. Legekontoret har godt avtaleverk og trivelig arbeidsmiljø. Det er ansatt en velkvalifisert sykepleier ved kontoret. Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept, samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien. Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. 

Bergen kommune har gunstige oppstartbetingelser for null-hjemmel. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap med de to andre fastlegepraksisene. Det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de to andre legene før inntreden i gruppepraksisen. Det søkes etter en lege som er interessert i å utvikle senteret videre sammen med de to andre kollegaene.

Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnus/LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune? 

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det.  

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører, derfor tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dersom du innenfor de tre første årene sier opp din fastlegeavtale, og den ikke overdras etter ordinær utlysning og oppsigelsestid 6 mnd, tilbyr kommunen å kjøpe deg ut av bedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000.   

Dersom du er i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.  

For ALIS tilbyr vi også utgiftsdekning (ALIS-avtale) på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.   

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase. 

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.    
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kirsten Rokstad
Tittel: Fastlege
Telefon: 90153211
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Laguneveien 9
5239 RÅDAL
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image