Holmestrand kommune ligger attraktivt til i Vestfold med gode kommunikasjonsmuligheter, kort vei til Oslo og Torp flyplass. Det er gode muligheter for fritidsaktiviteter i kommunen, med både fjord og skianlegg.

Arbeidssted: Doktorgården i Sande. Sande er et tettsted litt sør for Drammen med ca 10000 innbyggere. Det er en jordbruksbygd, men med stor utvikling på næringslivssiden, og betydelig boligbygging.  
Sande ble en del av Holmestrand kommune i 2020. 

Legepraksisen ligger sentralt i Sande på bakkeplan. Toget bruker 45 min. fra Oslo, og togstasjonen er 5 minutter unna kontoret.

Legesenteret er veldrevet med 4 allmennleger og LIS1. Godt kollegialt samarbeide.

Stabile, erfarne medarbeidere.

Nyoppussede lokaler. I tillegg til legekontorene, resepsjon, venteværelse og lab, er det skiftestue og akuttrom med nødvendig utstyr og medisiner, og egen utgang for ambulanse. . Det er gode parkerings- og kommunikasjonsforhold og et variert utvalg av forretninger inkludert apotek i nærheten.

Praksisen har vel 1100 pasienter. Hjemmelshaver har vært allmennlege i Sande siden 1984, og avslutter pga alder. Pr. nå er det ikke bistilling tilknyttet hjemmelen.

Kontoret er velutstyrt, med moderne telefoni- og datautstyr, koblet opp mot Norsk Helsenett. EPJ-systemet er System X, kontoret er i prosess for å bytte journalsystem. Kontoret bruker elektronisk kommunikasjonsløsning med pasientene, samt faksmaskin for multidose

Kontoret velutstyrt laboratorium og er bl.a. utstyrt med EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometer.

Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver og evt. øvrige leger ved kontoret.

Praksisen skal drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Deltakelse i interkommunal legevaktordning i Dammen inngår også som en del av avtalen med kommunen.

Søknad kan sendes på e-post til 
ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gunvor Lindelien
Tittel: Fastlege
Telefon: 97654737
E-post: gl@doktorgaardensande.no
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 33064300
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Fila 8A
3070 SANDE I VESTFOLD