Kort om arbeidsgiver

Vi har fire ledige faste stillinger for lege i spesialisering i anestesiologi. I forbindelse med tilsetting vil det kunne bli ledige vikariater med mulighet til forlengelse.

Anestesilegene i Tromsø er organisert i en legeavdeling i Operasjon- og intensivklinikken. Anestesifaget ved UNN er bredt, og omfatter anestesiologiske tjenester for alle spesialiteter inkludert hjertekirurgi, nevrokirurgi og pediatri. Hele spesialistutdanningen i anestesiologi kan således gjennomføres i Tromsø. 

Vi utfører ca 16 000 anestesier per år, hvorav 5 000 er ø-hjelpsbehandlinger som håndteres i egen driftslinje ledet av anestesilege. Vårt dagkirurgiske behandlingstilbud er i stadig vekst, og virksomheten flyttet inn i nye operasjonsstuer høsten 2018. Ved kirurgisk intensivmedisinsk avdeling behandles ca 600 respiratorkrevende intensivpasienter per år (2500 intensivdøgn). Smerteavdelingen har et behandlingstilbud til inneliggende pasienter med vanskelig smerteproblematikk, og gjennomfører i tillegg årlig ca 1100 konsultasjoner ved den tverrfaglige smertepoliklinikken. 

Klinikken har et faglig ekspansivt miljø, vi har ansvar for ECMO-behandling, og har god kompetanse på ECCO-kardiografi og UL-veiledede blokkader. Fagmiljøet i avdelingen har ansvaret for utdanning av medisinstudenter, spesialistkandidater i anestesiologi, etterutdanning av anestesiologer, vi bidrar i videreutdanning av spesialsykepleiere, og arrangerer flere nasjonale kurs. Forskningsaktivitet har tilknytning til flere miljøer ved Universitetet i Tromsø. Vitenskapelig ansatte er tilknyttet Anestiologisk forskningsgruppe. Anestesilegeavdelingen skal være en samlende enhet for anestesifagets 4 søyler. 

Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF.

Arbeidssted fase 2 - Etter fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Se også utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk anestesiologi i Operasjon- og intensivklinikken, UNN Tromsø. Anestesilegeavdelingen dekker fagområdene smertebehandling, anestesiologi og intensivmedisin. Vi gir anestesi til et bredt spekter kirurgiske tilstander innenfor dagkirurgi, kreftkirurgi, nevrokirurgi og hjerte- og lungekirurgi. Vi bedøver også ved elektive og akutte prosedyrer hos barn
 • Deltakelse i tilstedevakt, enten som primærvakt anestesi med ansvar for operasjonsvirksomhet, føde-epiduraler, postoperativ overvåkning og mottak av traumepasienter eller som primærvakt intensiv med ansvar for behandling av intensivmedisinske pasienter. Klinikken har også tre bakvaktsjikt: bakvakt anestesi, bakvakt intensiv og bakvakt thoraksanestesi. 
 • Våre LIS forventes å bidra til undervisning, forskningsaktivitet og kvalitetsutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Søker må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forskningskompetanse verdsettes

Personlige egenskaper

 • Vi søker ansvarsbevisste og ambisiøse kollegaer med stor arbeidskapasitet som vil være med på å bygge vårt fagmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Anestesilegeavdelingen ved UNN Tromsø dekker alle læringsmål for LIS 3 i anestesiologi
 • Vi er et ungt kollegium i et motiverende fagmiljø som jobber tverrfaglig i team med kritisk syke pasienter og sammensatte problemstillinger
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Stine Straumsgård Ingebrigtsen
Tittel: Overlege
Telefon: 95163377
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesilegeavd. Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø