Kort om arbeidsgiver
Ved Voll legesenter blir det ledig fastlegehjemmel fra den 01.12.2021. Det er mulighet for tidligere oppstart. Listestørrelsen er på 1200 pasienter. Legesenteret har per i dag 4 fastleger og 3 helsesekretærer. I tillegg er det opprettet en ny fastlegehjemmel ved senteret. Voll legesenter ligger i et utbyggingsområde nord i Hamar og tok i bruk nye lokaler i 2018. Lokalene har en gjennomtenkt arealløsning med topp utstyr, behagelig fargevalg og interiør. Legesenteret har kapasitet for totalt 6 kontorer og inneholder 3 kirurgi/skifte-stuer, i tillegg til stort laboratorium, ekg/spirometri-rom, samt gyn-rom. Videre velutstyrt kjøkken, møterom med plass til 15 personer, garderobe og dusj-fasiliteter. Medarbeiderne er godt kvalifiserte og stabile. Legesenteret er tilknyttet norsk helsenett og benytter System X journalsystem.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennlegeoppgaver tilknyttet helse- og omsorgstjenesten i kommunen etter lov og forskrift
 • Den som tildeles fastlegehjemmelen forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene
 • Legen er forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktordningen. Hedmarken interkommunale legevakt er velfungerende med daglegevaktordning og har blant annet bemannet legevaktbil. Vaktbelastningen er ca. 1 vakt per måned, med god mulighet for flere eller færre vakter etter eget ønske
 • For tiden er det ingen kommunal bistilling tilknyttet denne hjemmelen. Det kan allikevel bli aktuelt ved legemangel i kommunale oppgaver, eller etter eget ønske

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende
 • Gode kvalifikasjoner i norsk - både skriftlig og muntlig
 • Må være spesialist i allmennmedisin, ha påbegynt spesialisering eller skal starte i spesialisering
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet med hensyn til samarbeidsevne og kommunikasjon
 • Relevant erfaring vektlegges
 • Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 må fremlegges før tiltredelse 

Personlige egenskaper

 • Det legges betydelig vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsegenskaper og gode evner til å delta i et praksisfellesskap
 • Utsikter til å bli stabil i praksis over tid

Legesenteret ønsker å ha en likeverdig kjønnsfordeling. Ved ellers like kvalifikasjoner kan dette komme i betraktning ved innstilling av kandidat.

Vi tilbyr

 • Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, ASA 4310
 • Tilskudd for ALIS-næringsdrivende leger i spesialisering kan drøftes ved oppstart i ledig hjemmel 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Gimse
Tittel: Fastlege
Telefon: 415 14 767
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Leder, Fastlegeordningen
Telefon: 489 99 036
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar kommune
Lundgutua 4
2319 Hamar