Kort om arbeidsgiver

ALIS-kontor, Region Øst skal utvide med to legestillinger. Kontorene skal bidra til å tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin i kommunene, sikre og utvikle nasjonal lik utdanning, samt gi rådgivning til kommunene vedrørende rekruttering. Kontoret er lagt under samfunnsmedisinsk enhet i Hamar kommune, som også innehar kommuneoverlege-funksjon for 4 kommuner.

Stillingen er i første omgang et engasjement for ett år, med mulighet for videre engasjement avhengig av videre bevilgninger til ALIS-kontorene via statsbudsjettet. Signalene er imidlertid at kontorene vil bestå og utvikles utover et kortsiktig perspektiv. Forslag i statsbudsjettet nå i oktober bekrefter disse signalene

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i arbeidet med helhetlig utdanningsløp og lærlings-arenaer
 • Bistå kommunene med regionalt/nasjonalt å utvikle, gjennomføre, og koordinere læringsaktiviteter og å skaffe/bistå veiledere
 • Samarbeide og dele erfaringer med øvrige regionskontorer
 • Etablere gode samarbeidsformer med Legeforeningen og med de regionale utdanningssentrene for helseforetakene, samt ha møter med Helsedirektoratet
 • Rådgi og bistå kommunene i arbeidet med ALIS-avtaler for kommuner med rekrutteringsutfordringer
 • Innhente og formidle erfaringer med kandidater i spesialiseringsforløp, følge opp læringsmålene og ALIS-avtalene
 • Bistå i utviklingen av spesialisering i allmennmedisin

Kvalifikasjoner

 • Lege med autorisasjon
 • Erfaring og kjennskap til fastlegeordningen
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin, eller er i gang med dette
 • Spesialist i samfunnsmedisin eller annen spesialisering vil bli vurdert

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Gode organisatoriske ferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og til å prioritere og fordele oppgaver i et team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Kommunal prosjektstilling
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler
 • For stillinger der det er krav om førerkort må dette fremlegges før tiltredelse
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold/ tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling
 • For stillinger som krever politiattest j-f- Helsepersonell-loven § 5-4 må attest forevises før tiltredelse
 • Hamar kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktperson
Navn: Ketil Egge
Tittel: Kommuneoverlege i Hamarregionen
Telefon: 41567421
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar kommune
Ankerskogvegen 7
2319 Hamar