Spesialister i allmennmedisin til Faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) fremme forslag til utvalgsmedlemmer til det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker for en periode på to år. På forespørsel fra Bufdir skal utvalget uttale seg om valget av adoptivfamilier ved nasjonal adopsjon av spedbarn, ved utenlandsadopsjon av barn som har fylt 5 år, søskengrupper på flere enn to barn og ved tildeling av barn fra utlandet med behov for spesiell støtte. Utvalget skal uttale seg i andre enkeltsaker og i prinsipielle spørsmål (klagesaker) når Bufdir ber om det. Utvalget består av tre medlemmer med 6 varamedlemmer.
Det faglige rådgivende utvalget for adopsjonssaker skal ha medlemmer som er spesialist i allmennmedisin, psykolog eller psykiater med klinisk erfaring fra arbeid med barn og psykolog eller psykiater med klinisk erfaring med arbeid med voksne. Bufdir søker nå etter tre spesialister i allmennmedisin:

Ett medlem og ett varamedlem fra 1 januar 2022
Ett varamedlem fra 1 juli 2022  

Utvalget skal ha en bred sammensetning med hensyn til kjønn, geografisk fordeling og minoritetsbakgrunn.
Arbeidet i utvalget godtgjøres etter veiledende satser for godtgjøring til statlig utvalg, jf. Statens personalhåndbok pkt. 10.14.2. Utvalgsmedlemmene får honorar for antall timer de er i møte. Det er ca 20 møter i året

Vennligst oppgi i søknaden når du ønsker å tiltrå vervet.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Avdeling for Internasjonale tjenester
Kontaktperson
Navn: Rakhee Chopra Sharma
Tittel: Rådgiver
Telefon: 986 031 94
E-post: rakhee.chopra.sharma@bufdir.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Faglig rådgivende utvalg
Send søknad på mail
Arbeidssted
Fredrik Selmers vei 3
0663 OSLO