Kort om arbeidsgiver

Ønsker du utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS?


Vi søker overlege til nyopprettet overlegestilling ved seksjon for Tidlig Intervensjon og Rehabilitering, TIRe, ved DPS Nedre Romerike.

 

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med ca. 180 årsverk fordelt på døgnseksjon, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike med et folketall på ca. 175000. TIRe er en av de fem polikliniske seksjonene.


TIRe har 23 behandlerstillinger som p.t.  er besatt av 5 overleger/spesialister i psykiatri og 1 LIS i tillegg til psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionom. De ulike faggruppene har noen felles arbeidsoppgaver, i tillegg til at de har fagspesifikke bidrag i  utredning og behandling. TIRe består av 3 team, et team for tidlig intervensjon og to team for rehabilitering. Målgruppen er pasienter med psykoselidelser og pasienter med bipolar lidelse type I og komorbide lidelser.  Vi gir tilbud om utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering til målgruppen. Behandlingstilbudet består av ulike terapiformer, eksempelvis kognitiv terapi, psykoedukativt gruppetilbud, kunnskapsbasert familiesamarbeid, medikamentell behandling, sosioøkonomisk tilrettelegging/oppfølging, IPS (individuell jobbstøtte) m.m. Vi har et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, fastlege, NAV og andre samarbeidspartnere som psykiatrisk akuttavdeling og avdeling spesialpsykiatri. TIRe jobber oppsøkende/ambulerende ved behov.

Vi har ansvar for pasienter som er underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon.

Vi tilstreber å holde oss oppdatert på det siste innen psykosefeltet. Variert veiledningstilbud slik som nevropsykologisk veiledning og veiledning i familiearbeid. Vi har årlige psykosenettverksdager og interne fagdager. Vi samarbeider med forskningsavdelingen og er for tiden involvert i forsknings- og implementeringsprosjekter i forhold til pårørendesamarbeid.

Den nyopprettede overlegestillingen er tiltenkt det ene rehabiliteringsteamet som med denne nye overlegestillingen får 2 overleger. De 5 andre overlegestillingene ved TIRe er besatt.

 Avdeling DPS Nedre Romerike har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp. Som en del av denne satsingen er avdelingen, i samarbeid med kommunene i opptaksområdet og ruspoliklinikken, for tiden i en prosess hvor det vurderes å etablere FACT-team og om TIRe skal inngå i FACT-team. Vår nye overlege vil kunne få arbeid tilknyttet dette som en av sine arbeidsoppgaver.

DPS Nedre Romerike ligger nær Oslo i Lillestrøm på Åråsen stadion; 20 min. med bil fra sentrale Oslo og 11 min. med tog fra Oslo. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen med hyppige tog/bussavganger og tilgang til bysykler. Det er også hyppige bussforbindelser hit. Avdelingen deler lokaler med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikken.

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Vi ønsker at du skal bidra inn i teamet med legespesifikk kompetanse.
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter.
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern.
 • Bidra med spesialistkompetanse knyttet blant annet til spesialistmedvirkning i pasientforløp samt veiledning for LIS.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater med norsk autorisasjon.
 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for målgruppen er nødvendig.
 • Gjerne utdanning og eller erfaring innen kognitiv terapi.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Gjerne erfaring med ACT/FACT. 

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og terapeuter.
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En stilling i et tverrfaglig høyt kvalifisert faglig miljø, med fokus på fagutvikling og psykosebehandling av god kvalitet.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS.
 • Et arbeidsmiljø preget av humor, kollegial støtte og lagånd.
 • Gode velferdstilbud for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sykehuset har egen revygruppe.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Helga Synnøve Fjørtoft
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99627551
Navn: Irina Klauser-Baumgärtner
Tittel: Overlege/teamleder
Telefon: 63894090
Hjemmeside
Arbeidssted
Distriktspsykiatrisk senter Nedre Romerike (DPSNR), Akershus universitetssykehus HF
C.J Hansensvei 29
2007 Kjeller