Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0-16/18 år. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø. Klinikken består av følgende avdelinger/seksjoner: Nyfødt intensiv, Barn intensiv,
 Barn medisin, infeksjon og nevrologi, Barn kreft- og blodsykdommer, Barn poliklinikk, Pasientmottak, Barn ortopedi, Barn kirurgi og Habiliteringstjenesten for barn og unge. Klinikken har 13 LIS-stillinger samt fordypningsstilling i sosialpediatri.

Ved Barne- og ungdomsklinikken er det ledig vikariat som lege i spesialisering fra 01.02.2022 og i ett år, med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil delta i avdelingens regulære utdanningsprogram, som omfatter opplegg for utdanning etter både ny og gammel ordning. LIS inngår i rotasjon mellom klinikkens ulike avdelinger og seksjoner. Det forutsettes deltagelse i vaktordning.
Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS1 
  • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
  • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
  • Gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper
  • Personlig egnethet, herunder gode samarbeidsevner vektlegges
  • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes, jf Helsepersonelloven 20a

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Hester Berger
Tittel: Seksjonsleder/ LIS leder
Telefon: (+47) 72 821178
E-post: Hester.Rijkje.Berger@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling barnemedisin Leger, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 11
7030 Trondheim