Lyngen kommune har en ledig fastlegehjemmel og stilling som kommuneoverlege, for tiltredelse etter avtale. Det er en kombinasjonsstilling med fastlegehjemmel med 600 pasienter på listen og kommuneoverlege stilling. Fordelingsnøkkel er 50/50 for hhv fastlege og kommuneoverlege.
 
Lyngen er nabokommune til Tromsø, og med en fantastisk natur som innbyr til en rekke fritidsaktiviteter som toppturer, fiske og fjellvandring.  Legekontoret er lokalisert til kommunesenteret Lyngseidet, og består av totalt fire fastlege-lister og en LIS1.
 
Økonomiske forhold er gunstig, og innebærer følgende:
 • Gratis overtagelse av fastlegehjemmel
 • Gunstig lav månedlig husleie som dekker personell og kontormateriell/ utstyr
 • Praksiskompensasjon, utjevningstilskudd og basistilskudd går i sin helhet til fastlegen
 • Kommunen dekker kostnader knyttet til spesialisering i allmennmedisin
 • Konkurransedyktig lønnsnivå for kommunale oppgaver
 
Detaljer om driften, og din arbeidshverdag:
 • Fem dagers uke med lik fordeling kurativ og adminstrasjon. Oppsett avtales før tiltredelse.
 • Arbeidssted er primært legekontoret på Lyngseidet.
 • Unntatt fra legevakt i funksjon som kommuneoverlege
 • Det er en egen avdelingsleder som drifter tjenesten og legevakten.
 • Benytter per i dag System X  i fastlege driften
 • Stor vekt på faglig utvikling og mulighet til spesialisering innen allmennmedisin og samfunnsmedisin
 
Kommunens forventninger til søkere er følgende:
 • Søker må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig, på en meget god måte
 • Relevant kompetanse knyttet til funksjon som kommuneoverlege og rollen som fastlege
 • Erfaring fra drift av legetjeneste, for å bistå avdelingsleder ved legetjenesten i daglig drift
Det legges særlig vekt på personlige egenskaper og samarbeidsevne ved tilsetning
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lyngen kommune
Kontaktperson
Navn: Liv-Merethe Sørensen
Tittel: Kommunalsjef
E-post: liv-merethe.sorensen@lyngen.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Lyngseidet legekontor
Kjosveien 20
9060 LYNGSEIDET