Kort om arbeidsgiver
Allmennlegevakten behandler ca. 90 000 pasienter i året og driver stasjonær virksomhet døgnet rundt med fast ansatte leger og sykepleiere.

Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass med storbyens utfordringer. Vi behandler voksne og barn, utfører sykebesøk og telefonkonsultasjoner. Legene på Allmennlegevakten arbeider i en 3-skifts turnus, 33,6 timer/uke. Fast ansatte leger utfører rettsmedisinske undersøkelser på overgrepsutsatte pasienter.

 Vi har ledig 100% fast stilling med oppstart januar 2022 og 100% vikariater i varierende lengde med oppstart etter avtale.
Ved tilbud om stilling må det fremlegges politiattest før signering av kontrakt etter ny lov gjeldende f.o.m. 01.01.17. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Kun elektroniske søknader via søkerlink mottas.

Arbeidsoppgaver
 • Konsultasjoner
 • Sykebesøk
 • Telefonkonsultasjoner
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege
 • Det forutsettes at man har refusjonsrett
 • Gjennomført norsk turnustjeneste
 • Erfaring fra allmennpraksis og legevaktsarbeid
 • Erfaring fra Allmennlegevakten vektlegges
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Opplæring og god faglig veiledning
 • Faglig utvikling
 • Arbeidet gir opptil 2 år tellende tjeneste for spesialisering innen allmennmedisin etter spesialistreglene før 01.03.19. Tellende tjeneste etter nye spesialistregler må avtales nærmere etter intervju.
 • Opplæring i rettsmedisinsk arbeid på vårt overgrepsmottak
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Allmennlegevakten
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Vik
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: ingvild.vik@hel.oslo.kommune.no
Navn: Arve Halsen
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: arve.halsen@hel.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Storgata 40
0180 OSLO