Kort om arbeidsgiver

I samfunnsmedisinsk enhet i Lørenskog kommune er det ledig en midlertidig 100%  legestilling innen samfunnsmedisin. Varighet er 8 måneder,  fra januar 2022 til ut august 2022.

Enheten ledes av kommuneoverlegen, og består ellers av en kommunelege, rådgiver i miljørettet helsevern, leder for TISK/vaksine og merkantil støtte. Pga. av situasjonen med Covid-19 er TISK-tjenestene og vaksinasjonssenteret tillagt enheten.

Pga koronapandemien jobber legene mye med oppgaver knyttet til smittevern. Det kan bli aktuelt for den som får stillingen å være lege på vaksinesenteret dersom vaksinering i større skala blir aktuelt i 2022. Utover koronahåndtering vil stillingen gi arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger. Vi arbeider med forvaltning av fastlegeordningen, smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, folkehelse og er medisinskfaglig rådgivere. I stillingen kan det bli aktuelt å være stedfortreder for kommuneoverlegen. Noe arbeid utover ordinær arbeidstid må påberegnes, særlig dersom koronaberedskapen fortsetter utover i 2022, ellers i andre spesielle beredskapssituasjoner.  

Stillingen er ledig fra 01.01.2022, men noe tidligere eller senere tiltredelse kan avtales.

Vi har et godt arbeidsmiljø og vi gleder oss til å få en ny samfunnsmedisiner med på laget!

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig lege på vaksinesenteret ved behov, evt andre oppgaver innen TISK og koronahåndtering.
 • Bidra til ivaretakelse av enhetens ansvar innen fagområdene smittevern, medisinsk beredskap, miljørettet helsevern, folkehelse, psykisk helsevern, fastlegeordningen og legers spesialistutdanning i kommunen.
 • Saksbehandling
 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Planarbeid
 • Tilsyn
 • Være kommuneoverlegens stedfortreder

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialitet i samfunnsmedisin eller påbegynt spesialisering vektlegges
 • Annen relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten vil også vurderes
 • Det kreves svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Variable samfunnsmedisinske oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstige arbeidstidsordninger og pensjonsordning. Dagarbeid med fleksitid og sommer/vinter-tid. Noe stedfortredertjeneste for kommuneoverlegen i samfunnsmedisinsk beredskapsvakt må påregnes.
 • Lønn etter avtale

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, men dette vil du få varsel om.

Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktperson
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47793611
E-post: ranmjo@lorenskog.kommune.no
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Hasselveien 6
1470 Lørenskog