Kort om arbeidsgiver

Vi søker en motiverende og tydelig leder som ønsker å bruke sin erfaring og kompetanse til å lede og ivareta driften på et høyt faglig nivå, samt videreutvikle seksjon transfusjonsmedisin-blodbank. Du må kunne lede seksjonen mot et felles mål og ha fokus på faglig utvikling.

Senter for laboratoriemedisin har ca 220 årsverk og består av fagområdene mikrobiologi immunologi-transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og patologi. 
Avdelingssjef for senteret inngår i administrerende direktør sin ledergruppe.
Seksjonsleder transfusjonsmedisin rapporterer til avdelingssjef og inngår i senterets ledergruppe med samarbeid på tvers av de ulike seksjonene i senteret.

Seksjonen har produksjon, immunhematologi og utlevering av blodprodukter på Kalnes (24/7). Seksjonen har tappestasjoner i Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg. Vi leverer tjenester som pretransfusjonstester og blodprodukter til sykehusets avdelinger og poliklinikker, allmennpraktikere samt kommunehelsetjenesten på helsehus og sykehjem. Det er i dag 28,5 årsverk for bioingeniører.

Senter for laboratoriemedisin har en legespesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Det er et tett og godt samarbeid mellom lege og bioingeniører. Det er et særdeles godt arbeidsmiljø i seksjonen og det jobbes kontinuerlig med bevaring og forbedring.

Det tappes årlig ca. 10 000 enheter fullblod, 7000 plasmaferese-enheter samt 400 trombaferese-enheter.

Seksjonen har nye og funksjonelle lokaler på alle lokasjoner med en ny og velfungerende utstyrspark og er størst på plasmaferese i Norge og 3 størst på leveranse av plasma totalt til fraksjonering.  

Senter for laboratoriemedisin forsyner Østfold fylke med blod og blodprodukter. I tillegg leverer blodbanken sine produkter til andre brukere og sykehus i landet for øvrig, etter behov og avtaler. Både tapping og produksjon utføres etter blodforskriften. Pretransfusjonstester ved Immunhematologi er akkreditert etter ISO 15189.
 

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer fag-, kvalitet-, økonomi- og personalansvar.
Blodbankens leder har ansvar for at kravene til blodbanker i Blodforskriften er oppfylt.
Ansvar for daglig drift av seksjonen med fokus på pasientsikkerhet, service og faglig utvikling.
Ansvar for at blod og blodkomponenter blir tappet, testet, prosessert, lagret, distribuert og utlevert i henhold til gjeldende regelverk.
Kvalitetsarbeid som avvikshåndtering, akkreditering og risikovurderinger.
Lede et tverrfaglig fagmiljø.
Stimulere til faglig utvikling.
Stillingen inngår i ledergruppen med ansvar for utvikling av Senter for laboratoriemedisin.
Fremme samarbeid med rekvirenter og det kliniske miljø i sykehuset.
Sekretær i sykehuset transfusjonskomite.
Ivareta og stimulere medarbeiderne og bidra til et godt arbeidsmiljø.  

Kvalifikasjoner

I henhold til blodforskriften skal Blodbankens leder ha høyere utdanning innen medisin eller biologi og minst to års praksis fra relevant fagområde etter avsluttet utdanning.
Ønskelig med lederkompetanse og ledererfaring.
Kompetanse og erfaring med arbeids- og aktivitetsplanlegging samt økonomi.
Inneha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper

Evne og vilje til endringsledelse og samhandling.
Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
Tilgjengelig, tydelig, smidig og løsningsorientert.
Strukturert og handlekraftig.
God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig.
Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert.
Budsjett og økonomiforståelse, eller evne til raskt å kunne sette seg inn i dette.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus.
Gode kolleger i Senter for laboratoriemedisin.
Mulighet for lederutvikling gjennom PULS (sykehusets lederprogram).
Arbeidsplass sentralt plassert ved E6 i Østfold.
Gode forsikringsordninger.
Pensjonsordning gjennom KLP.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Marit Bølviken Mathisen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 995 79 271
E-post: marit.mathisen@so-hf.no
Navn: Anne-Kathrine Palacios
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 93 61 43 59
Arbeidssted
Senter for laboratoriemedisin
Kalnesveien 300
1714 Grålum