Helgelandssykehuset psykisk helse og rus, Mosjøen, avdeling VOP søker deg til fast stilling som overlege/psykiater.

Ved senter for psykisk helse og rus har vi følgende avdelinger: VOP m/ rusteam og ambulant akutteam, BUP, døgnavdeling for voksne og barn / unge, nevropsykologisk avdeling, familieavdeling og habiliteringsavdeling for barn og voksne.

Denne stillingen inngår i vårt fagmiljø på VOP med psykiatere, 1 LIS, psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. Voksenpsykiatrisk poliklinikk yter differensiert spesialisthelsetjeneste og behandling av personer over 18 år. Vår pasientgruppe er personer med psykiske lidelser som eksempelvis alvorlig angst, depresjoner, alvorlige kriser, traumer, tvangslidelser, personlighetsproblematikk, rusavhengighet og psykoser. Behandlingen består av individuell- og gruppeterapi. Vårt opptaksområde tilsvarer ca. 17 000 innbyggere, med pasienter i hovedsak fra kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

På fritiden kan du leve det gode livet på Helgeland. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. Her er det et stort potensiale for å nyte fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer og fiske. Det er kort vei fra jobb til fritid. Mosjøen med den unike Sjøgata, er også en livlig kulturby med flotte tilbud innen musikk, dans, idrett og andre kulturarrangementer. Her har vi tilbud både for store og små, som skaper trivsel og gir deg mulighet for å bli kjent med byen og folket.

Vi håper du vil bli en del av vårt gode fagmiljø!

Arbeidsoppgaver

 • Psykiatrisk utredning og behandling.
 • Veiledning, undervisning og teamarbeid i poliklinikken.
 • Veiledning av LIS og medisinstudenter.
 • Ambulant behandling/ akutt og krisetjeneste på DPS-nivå.
 • Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.
 • Bistå døgnavdeling (åpen avdeling) for voksne ved behov.
 • Bistå kommunene med rådgivning og veiledning.
 • Det må påregnes delt bakvaktsordning. (Pr. tiden 7 delt).  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent spesialist innen psykiatri.
 • Gode kunnskaper i norsk.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og flerfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig.
 • Du er opptatt av faget psykiatri og deltar aktivt i klinikken.
 • Du har gode samarbeidsevner overfor pasienter, pårørende og andre fagpersoner i klinikken.

Vi tilbyr

 • Et godt, stabilt fagmiljø og trivelige kolleger.
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig/ leilighet.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst mellom Legeforeningen og Helgelandssykehuset.
 • God pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
 • Dansk
 • Svensk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Børge Nordås
Tittel: Områdesjef
Telefon: 75112400 / 48128494
Navn: Guri Hoff Hansen
Tittel: Psykiater/ overlege
Telefon: 75112479 / 94780497
Navn: Tor Petter Forbergskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 75112476 / 40239009
Arbeidssted
VOP Mosjøen, Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8657 Mosjøen