Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune har 2 ledige 100% stillinger med fastlønn ved Brannstasjonen legesenter. Om du ikke er spesialist i allmennmedisin tilbys ALIS stilling med praktisk og økonomisk bistand til gjennomføring av spesialiseringen. For begge stillingene er listene på 700 pasienter. Legesenteret har 3 fastleger, en LIS1 og 3 helsesekretærer/sykepleiere. I tillegg har kontoret medisinstudenter i praksis. Legesenteret er etablert i nye, moderne lokaler. Kontoret bruker Infodoc journalsystem. Legesenteret er lokalisert nær brann- og redningstjenesten og ambulansestasjon, og legesenteret har et særlig ansvar for beredskap på dagtid.

Stillingene er ledige fra 1. januar 2022. 

Vi ønsker en kollega som har god kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som passer inn i fellesskapet på legekontoret, og vi vil særlig legge vekt på samarbeidsevner og godt norsk språk.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepasientene.
  • Gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret.
  • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid.
  • Delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Arendal.
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet og godt norsk språk er avgjørende.
  • Gode samarbeidsevner og interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
  • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for å delta i ulike andre legeoppgaver i kommunehelsetjenesten, samt delta i arbeidet med å utvikle nye tjenester og samhandlingsrutiner. Kommunen er en foregangskommune innen e-helse og velferdsteknologi, med en stadig mer omfattende prosjektportefølje der vi svært gjerne vil ha fastleger med på arbeidet.
  • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Michael Golding
Tittel: Fastlege
Telefon: 37250336 / 90955018
E-post: legesenter@grimstad.kommune.no
Navn: Sturla Aam-Quabeck
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 46811045
E-post: Sturla.Aam-Quabeck@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Brannstasjonen legesenter
Arendalsveien 26A
4891 GRIMSTAD