Kort om arbeidsgiver
Bli en del av vårt dyktige kommuneoverlege-team!
Det siste året har vi hatt tre kommuneoverleger i Alta, som har fordelt arbeidsoppgaver som tilhører stillingen. 
Nå er en stilling ledig. Vi søker deg som evner å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig, og som vil bidra til Alta kommunes endrings- og utviklingsarbeid.

Du må være dedikert. Du får nemlig en sentral og viktig jobb i vår kommune.
Du får ansvaret for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og fagansvar for legetjenesten i kommunen, sammen med de to andre kommuneoverlegene og sykehjemsoverlegen. Kommunens overleger inngår i et team, og dekker planlagt fravær som ferie, kurs o.l.

Arbeidsoppgaver
 (fordeles mellom kommuneoverlegene)
 • Medisinskfaglig rådgivning overfor den kommunale organisasjonen
 • Ivaretakelse av andre oppgaver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, Statsforvalter og andre
 • Fagansvar for fastlegeordningen og oppfølging av fastleger i kommunen sammen med Virksomhetsleder for Legetjenesten
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og Beredskapsråd
 • Ivareta kommunens tilsynsmyndighet innenfor miljøretta helsevern 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin er en fordel
 • Førerkort klasse B
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og  med evne til å tenke helhetlig
 • Handlekraftig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og innovativ 
Vi tilbyr
 • Spennende utviklingsoppgaver i et tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP 
Annet:
Organisatorisk er stillingen plassert i Helse og Sosial. Kommunalleder i Helse og Sosial vil være nærmeste administrativt overordnet, men stillingen forutsetter også tett kontakt og godt samarbeid med rådmann og kommunestyre. Arbeidssted er ved Helsesenteret i Alta kommune
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Peder Halvorsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97511941
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Navn: Anne H Davidsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90975170
Navn: John Helland
Tittel: Kommunalleder
Telefon: 95305062
Arbeidssted
Markveien 31
9510 ALTA
Søk på stillingen