Fastlege
 
Øygarden kommune har ledig 2 fastlege stillinger. Den ene er lokalisert ved Arkaden legesenter og den andre er lokalisert ved Ågotnes legekontor. Begge kontorene er 5 lege praksiser.Listetaket på begge hjemlene er 1000 pasienter hver.  Listetaket kan endres både opp og ned etter ønske fra hjemmelsinnehaver og samtykke fra kommunen. Det benyttes Infodoc journalsystem. Begge legekontorene er veldrevne med flinke og erfarne leger og hjelpepersonell. Kommunen tilbyr ALIS vilkår for fastleger i spesialisering. Kommunen tilbyr ytterligere gode betingelser som gunstige oppstartsvilkår og fritak for annen kommunal legetjeneste og legevakt. Hvis en ønsker å delta i legevaktordning ved Sotra legevakt vil fastlegene bli prioritert. For tiden er det 18. delt vaktordning. Kommunen har også egne ordninger mht sykefravær og foreldrepermisjon for næringsdrivende fastleger. Kommunen gir også gjenkjøpsgaranti for hjemlene hvis aktuelle lege mot formodning ikke skulle trives i stillingen.
Begge fastlegestillingene driftes etter næringsdrivende modell. Fastlegehjemmelen ved Arkaden legesenter vil ha ca 850 pasienter ved oppstart og stillingen ved Ågotnes legekontor er en 0- hjemmel.
Kommunen er fleksibel mht oppstartstidspunkt. Oppstartstidspunkt avtales med aktuelle lege.
Nye Øygarden kommune har etter kommunesammenslåingen  videreført de tilpasninger som er blitt gjort av de opprinnelige kommunene mht tilleggsordninger opp mot næringsdrivende fastleger. Dette er en medvirkende årsak til at kommunen har meget stabil og god fastlegeordning.
Velkommen som søker på fastlegestilling i Øygarden kommune.
Benytt elektronisk søknadsskjema og angi hvilken av stillingene du søker på.
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege
Fullført LIS1 tjeneste
God norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
 
 
Kontaktperson: Kommuneoverlege Stein-Inge Stigen
Stein.stigen@oygarden.kommune.no eller tlf 55097226
 
 
Søknadsfrist : 14.11.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Arbeidssted
Arkaden legesenter og Ågotnes Legekontor
Foldnesvegen 1
5342 STRAUME
Søk på stillingen