Kort om arbeidsgiver

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering driver avansert utredning, behandling og helhetlig, tverrfaglig rehabilitering, i spennet fra sammensatte plager i bevegelsesapparatet til omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser hos mennesker med skader i ryggmargen og med ervervet hjerneskade. Som universitetsklinikk skal forskning- og undervisningsaktivitet være en sentral og integrert del av virksomheten.

Klinikken består av tre avdelinger; avdeling for ervervet hjerneskade, avdeling for ryggmargsskader og Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder.

Avd. for ervervet hjerneskade: Rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.
Avd. for Ryggmargsskader: Rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk. Livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade, i tillegg til poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.
Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder: Diagnostikk og behandling av tilstander i rygg, nakke og skulder, samt utredning av hypermobilitetssyndromer. Det er etablert et tverrfaglig samarbeid mellom leger i fysikalsk medisin, nevrokirurgi, ortopedi og bildediagnostikk.

Klinikken har ledig 100% stilling, vikariat fra 15.11.21-31.08.22.

Arbeidsoppgaver

 • Det er rotasjonsordning for LIS ansatt i klinikken mellom de tre avdelingene
 • Deltakelse i klinikkens til en hver tid gjeldende vaktordning med 30 minutters responstid på vakt..
 • Undervisning av medisinerstudenter kan påregnes. Det kan være muligheter for deltakelse i forskning ut fra interesse og behov.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker primært søkere med klinisk erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering, men søkere uten slik erfaring, er også velkommen til å søke.
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kan være aktuelt å innhente politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Vi kan legge til rette for hele LIS-forløpet internt i vår klinikk.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Britt-Elin Lurud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 450 30 191
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 6
7030 Trondheim
Søk på stillingen