Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk avdeling blir det en ledig LIS gjennomstrømningsstilling i 2 år fra 1. januar 2022 til 31.desember 2023, med mulighet for forlengelse til 29. februar 2024. 

Avdelingen er delt i 4 faglige seksjoner (hofte, rygg, kne/skulder, fot/ankel) og avdelingen er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 15 overleger, 4 legespesialister i faste stillinger og 6 LIS i gjennomstrømningsstillinger.

Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter "Rotasjonsrådet i Ortopedi" sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotesekirurgi, Hofteprotesekirurgi, Ryggkirurgi og Fot- og ankelkirurgi. 

Arbeidsoppgaver

LIS ansatt i gjennomstrømningsstilling deltar i avdelingens drift og følger en 6 måneders rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene. I utgangspunktet vil 3 av rotasjonene være på ulike seksjoner, den fjerde prøver vi å tilpasse etter ønske, enten en av de tidligere prøvde, ev. den fjerde seksjonen. Angi i søknaden hvilke tre seksjoner du ønsker primært og hvilke seksjon du ønsker din fjerde rotasjon på. 

Det er vaktordning med for tiden 10-delt tilstedevakt på hverdager og hjemmevakt i helgene. 
Daglige rutiner og arbeidsoppgaver består av morgenundervisning, visittgang, poliklinikk og operasjoner

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
I en gjennomstrømningsstilling forventes det at du stort sett har gjort deg ferdig med basis-utdanningen (de basale læringsmål) for LIS ortopedi. 
Søkerne vil bli rangert etter tid igjen til spesialitet, operasjonserfaring og gjennomførte kurs.

Personlige egenskaper

  • Det legges også vekt på personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget og forskning, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevne, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.

Vi tilbyr

  • Høyt faglig nivå og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Høy forskningsaktivitet.
  • Store elektive pasient-volum med stor operasjonsvirksomhet for LIS.
  • Felles 4 uker sommerferie i juli.
  • Redusert aktivitet med muligheter for avspasering i julen og påsken.

 

Vi ber om at følgende vedlegges søknaden (manglende vedlegg kan føre til at søknaden ikke vurderes):
      1. Oppdatert CV
      2. Attester/referanser
      3. Oversikt over tellende tjeneste til spesialiteten i ortopedi.
      4. Liste over gjennomførte inngrep og antall.
      5 . Liste over gjennomførte kurs.
      6. Ønske om 3 + 1 seksjoner for rotasjon 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt utdanningsansvarlig overlege Stig Heir på e-post stig.heir@mhh.no ev. SMS 92 25 07 61.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Stig Heir
Tittel: Seksjonsoverlege/utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 92250761
E-post: stig.heir@mhh.no
Arbeidssted
Avdeling leger ortopedi, Martina Hansens Hospital
Dønskiveien 8
1346 Gjettum
Søk på stillingen