Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Den ledige fastlegehjemmelen er lokalisert ved Storbyen Legesenter som ligger sentralt i Sarpsborg (Storbyen kjøpesenter). Storbyen Legesenter ble etablert år 2000 med to fastleger og er svært veldrevent med en stabil personell situasjon. Som et ledd i å skape en beredere faglig, og kollegialt felleskap, ble det søkt om og etablert en ny null-listehjemmel i 2019. Det er denne som nå utlyses.
 
Senteret bruker Pridok som erstattet Winmed 2. i 2018. Pridok er et nytt og moderne skybasert system med mulighet for hjemmekontor. Tilknyttet Norsk Helsenett.
Effektiv drift og digitalisering var høyt prioritert fra starten. Derfor ble det ikke opprettet noen papir-arkiv og alle dokumenter er blitt scannet og lagret som tekst med OCR-teknologi. Fullt digitalt arkiv siden 20 år tilbake og i søkbart tekstformat, gjør at legene bruker mindre tid på administrasjon og mer tid til medisinsk behandling. Legene får en faglig stimulerende arbeidsplass når de kan støtte sine faglige vurderinger og diagnostikk på raskt tilgjengelig, digitalisert historikk av tidligere EKG, Spirometri, 24-timers BT og EKG.
 
Det er et svært godt arbeidsmiljø. Det er store lokaler med ventesone, ekspedisjon, moderne laboratorium, gynekologirom, akuttrom, kirurgrom, lunsjrom og 3 legekontorer. Mulighet for leie av parkeringsplass på kjøpesenteret, ellers gateparkering etter gjeldende regler.
 
Hjemmelens nåværende listetak på 1000 kan økes når som helst etter ønske. Til tross for hjemmelens nåværende listestørrelse (ca.700), er det i praksis grunnlag for en omsetning basert på listetaket ved oppstart ved at man er delvis vikar for en av senterets 3 fastleger som har arbeidet i redusert omfang siste 2 år.
Det er et godt faglig samarbeid mellom leger for å gi best mulig tilbud til alle pasienter ved senteret.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus. Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstra vakter etter ønske. Kommunen har også fast ansatte nattevaktleger på legevakten.

Kommunen har et systematisk ALIS arbeid som følges opp av kommuneoverlege med mål om et integrert løp både for leger i fastlegepraksis og leger i familiesentre, sykehjem og Helsehus. Kommunen har fått innvilget ALIS stimuleringsmidler for ekstra dekning av LIS 3 sine utgifter relatert til utdanningen, og søker fortløpende på disse midlende. Det foreligger avtale med Sykehuset Østfold HF og kommunen om LIS 3 rotasjonsstillinger. De to andre legene er spesialister og vil ved behov fungere både som supervisør og veileder.
 
Stillingen forutsetter fortrinnsvis at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Storbyen Legesenter.
Nåværende fastlegesituasjon tilsier at leger etterspør ulike modeller for fastlegearbeid. Kommunen jobber derfor aktivt med å se på ulike økonomiske betingelser samt drifts- og organisasjonsformer og er sammen med deg og de andre kollegaene positive til å drøfte dette utfra hva som er viktig for at du som søker vil gå inn i en praksis, realisere dine mål og bli del av det dyktige fastlegekorpset i Sarpsborg kommune.
Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Krav til utdanning
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin evt. påbegynt spesialitet. Kommunen et tilbyr systematisk LIS 3 forløp.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlig egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og
faglig dyktighet.
Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Azitah Hosseini
Tittel: Fastlege
Telefon: 922 86 592
E-post: azitahhosseini@yahoo.com
Navn: Benny Adelved
Tittel: Fastlege
Telefon: 918 21 393
E-post: benny@adelved.no
Navn: Alexandra Utgaard
Tittel: Fastlege
Telefon: 425 00 239
E-post: a.u.legetjenester@gmail.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Storbyen legesenter
Roald Amundsens gate 36
1723 SARPSBORG
Søk på stillingen