Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Den ledige fastlegehjemmelen er lokalisert ved Hafslundsøy Legesenter som ligger på Hafslundsøy like utenfor Sarpsborg sentrum. Hafslundsøy Legesenter ble etablert 1997 med to spesialister i allmennmedisin og er svært veldrevent med en stabil bemanning. Senteret bruker Infodoc Plenario i Sky, et skybasert system med mulighet for hjemmekontor. Tilknyttet Norsk Helsenett.

Ved tiltredelse på Hafslundsøy Legesenter blir du del av et svært godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Det er fine lokaler med venterom, ekspedisjon, laboratorium, behandlingsrom,2 legekontor, lunsjrom, garderobe, WC med dusj samt lagerrom. Arealet gir muligheter for et ekstra legekontor ved behov. Gode og gratis parkeringsmuligheter for ansatte samt pasienter. Dagligvarebutikk er nærmeste nabo – for tiden under utvidelse for kommende apotek.

Hjemmelens nåværende listetak er 1300 og er fulltegnet, noe som gir god inntjening.
Det er et godt faglig samarbeid mellom legene for å gi best mulig tilbud til alle pasienter ved senteret. Det vurderes å utvide senteret til et trelegesenter.

Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus.
Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstra vakter etter ønske. Kommunen har også fast ansatte nattevaktleger på legevakten.

Kommunen har et systematisk ALIS arbeid som følges opp av kommuneoverlege med mål om et integrert løp både for leger i fastlegepraksis og leger i familiesentre, sykehjem og Helsehus. Kommunen har fått innvilget ALIS stimuleringsmidler for ekstra dekning av LIS 3 sine utgifter relatert til utdanningen, og søker fortløpende på disse midlende. Det foreligger avtale med Sykehuset Østfold HF og kommunen om LIS 3 rotasjonsstillinger. Gjenværende lege er spesialist og vil ved behov fungere både som supervisør og veileder

Stillingen forutsetter fortrinnsvis at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med den andre legene ved Hafslundsøy Legesenter. 
Nåværende fastlegesituasjon tilsier at leger etterspør ulike modeller for fastlegearbeid. Kommunen jobber aktivt med å se på ulike økonomiske betingelser samt drifts- og organisasjonsformer og er sammen med gjenværende kollega positive til å drøfte dette utfra hva som er viktig for at du som søker vil gå inn i en praksis, realisere dine mål og bli del av det dyktige fastlegekorpset i Sarpsborg kommune.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat om stilling.

Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin, allmennmedisin jf. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. 
Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Holmedal
Tittel: Fastlege - Hjemmelsinnehaver
Telefon: 916 48 100
E-post: oysteinhol@gmail.com
Navn: Lasse Vilhelm Nilsen
Tittel: Fastlegekollega
Telefon: 922 00 124
E-post: lvnilsen@hotmail.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Hafslundsøy Legesenter
Helgebyveien 2
1734 HAFSLUNDSØY
Søk på stillingen