Kort om arbeidsgiver

Avdeling for anestesileger i Sykehuset Østfold har ledig 100 % fast stilling som smertelege ved smerteseksjonen.

Sykehuset Østfold Kalnes er akuttsykehus for drøyt 300 000 innbyggere i Østfold + Vestby kommune. På Kalnes er det 8 - 9 operasjonsstuer i daglig drift. Det meste av ø-hjelp og større operasjoner innen gastrokirurgi, karkirugi og urologi gjøres på Kalnes. Vi har tett samarbeid med barneavdelingen i gjennomføring av utpost anestesi (MR og endoskopier). Sykehuset har egen barnekirurg. Høsten 2020 ble robotkirurgi innført på Kalnes.  I Moss har vi bla dagkirurgi, bariatrisk kirurgi, ortopedisk protesekirurgi (kne og hofte), urologisk kirurgi, ØNH, gynekologi og gastrokirurgi.

Disse enhetene utfører årlig tilsammen ca. 18 000 anestesier innen de fleste spesialiteter. Vi behandler ca. 500 intensivpasienter og har 1200 - 1600 respiratordøgn årlig. Ca. 2800 fødsler per år.

Sykehuset er i hovedsak papirløst med gjennomgående elektronisk kurve. Avdelingen har 31 årsverk for overleger og 12 LIS. Avdelingen har økende forskningsaktivitet. Vi har en overlege med PhD, to overleger i 50 % forskningsstipendiat (PhD), samt en LIS som disputerer i desember.

Avdelingen drifter sykehusets smerteseksjon med tilhørende smertepoliklinikk. Vår poliklinikk tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av ulike langvarige smertetilstander.  

Vi søker legespesialist med erfaring innen smertefaget, som ønsker å bli en del av vår tverrfaglige smertepoliklinikk ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Smertepoliklinikken består i dag av to anestesileger, tre sykepleiere, en psykolog og to fysioterapeuter i 50 % stilling. En anestesilegestilling blir nå ledig.  
Vi søker deg som har et stort faglig engasjement, er teamorientert og som ønsker å bidra positivt inn i et dynamisk og faglig dyktig kollegium. 
  

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i avdelingens drift inkludert undervisningsoppgaver, kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid
 • Veiledning av utdanningskandidater
 • Oppgaver knyttet til behandling av akutt- og kronisk smerte
 • Stillingen er primært på dagtid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent spesialist i anestesiologi
 • Må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Interesse for smertefaget
 • Erfaring fra smertepoliklinikk vektlegges
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team
 • Strukturert og nøyaktig     

Vi tilbyr

 • Overlegestilling i et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Ole Fredrik Lund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 911 22 664
Arbeidssted
Avdeling for anestesileger
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen