Kort om arbeidsgiver

Ved BILDE seksjon Bærum-Ringerike har vi fokus på god faglig kvalitet, pasientsikkerhet og trivelig kollegialt
miljø. Nå søker vi enda en engasjert, flink og trivelig LIS med på laget!

VI får ledig et vikariat av 1,5 års varighet med mulighet for forlengelse
samt antakelig en fast stilling, begge med oppstart snarlig.

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling,
bestående av radiologisk seksjon ved sykehusene i Bærum, Drammen, Ringerike og
Kongsberg, i tillegg til Brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon,
som er lokalisert i Drammen.

Legegruppen ved seksjon Bærum og seksjon Ringerike inngår i samme seksjon, med felles legeleder samt egen leder
for LIS-gruppen. Det legges opp til tett samarbeid, med bl.a en felles
forvaktsordning mellom sykehusene.  Aktuell(e) stilling(er) vil etter
hvert ha delt arbeidssted mellom Ringerike og Bærum, hvor vaktene vil være
på Bærum sykehus og daglig arbeid i all vesentlighet vil være på
Ringerike. Dette gir et stort både overlege- og LIS-kollegium å spille på
og muligheten for tilbakemeldinger fra kompetente kolleger fra to sykehus med
litt forskjellig drift. Brorparten av opplæringen (12 uker) gis ved Bærum
sykehus. Tilstedeværelse avtales med nærmeste leder. 


BILDE seksjon Bærum-Ringerike utfører et bredt spekter av undersøkelser
innenfor alle modaliteter. Vi bruker Carestream RIS/PACS. Radiologene har et
tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene. Både Bærum og Ringerike
sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon. Begge sykehusene har indremedisinsk
og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen
forskningsavdeling.
Seksjon Bærum har pt åtte vaktgående LIS og tolv vaktgående overleger, mens det
på Ringerike skal være tre LIS og åtte fast ansatte overleger.
Seksjonen oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi
(minimum 3,5 års tjeneste). Gruppe 3b-tjeneste tilbys enten ved Drammen
sykehus, Ahus eller i OUS og avtales ved tilsetting.  Ved gruppe
3b-tjeneste utenfor Vestre viken HF må kortvarig rotasjon til radiologisk
seksjon Drammen/BDS påregnes for å oppfylle krav i pediatrisk radiologi og
mammaradiologi.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid
for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.


Vi er opptatt av trivsel og godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling.
Er du den vi er på jakt etter?     

 

 

Arbeidsoppgaver

Deltakelse i 8-delt tilstedevaktordning, med overgang til 11-delt vaktordning innen 2022
Deltakelse i daglig drift innen alle modaliteter
Undervisning for seksjonens og avdelingens leger

Kvalifikasjoner

Tidligere erfaring i radiologi er en fordel, men ikke obligatorisk
Norsk autorisasjon som lege
Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste
God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Søkere med utenlandsk bakgrunn må minimum ha bestått "Bergenstesten" eller tilsvarende 

Personlige egenskaper

Engasjement og ønske om faglig utvikling
Gode lagspilleregenskaper, men evne til selvstendig arbeid, med ydmykhet for faget og andre kolleger
Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra positivt i et arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

Variert diagnostisk arbeid og rikelig spennende patologi
Opplæring innen alle modaliteter
Gode faglige diskusjoner og trivelig kollegium
Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst. 
Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.    
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE LIS Bærum sykehus-Ringerike sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen