Kort om arbeidsgiver
Sørlandsparken legesenter får en ledig etablert fastlegehjemmel. Tiltredelse etter avtale. 
 • Den etablerte hjemmelen har pr i dag et listetak på inntil 1200, men kan endres.
 • Legesenteret har pr i dag 5 fastlegehjemler
 • Legesenteret har primærhelseteam
 • For utfyllende informasjon: https://splege.no/
 
Legesenteret engasjerer seg i fremtidsrettede prosjekter som Primærhelseteam (PHT) og nasjonalt velferdsteknologiprogram med digital hjemmeoppfølging. Senteret har studentundervisning og LIS1-lege. Legesenteret har gode rutiner for samarbeid internt og det er et stort og godt fagmiljø. 

Senteret er bygd omkring trygge plattformer på faglig forankring i allmennmedisin, robust, digital infrastruktur med et tidsriktig utstyrsnivå og en ledelsesstruktur som bygger på løpende koordinering av de faglige og menneskelige ressursene i senteret.

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin via egen LIS3-koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.

Kommunen søker om økonomisk støtte til spesialiseringsløpet, som pr i dag beløper seg til inntil kr. 300.000,- årlig. Vi følger helsedirektoratets føringer og tilskuddsordninger. 

Arbeidsoppgaver
 • Legetjenester til egne listeinnbyggere
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger
 • Stillingen kan blir tillagt 20% kommunal bistilling
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr lege pr år.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 
 
Informasjon om søknad
Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.

Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trine Sandnes
Tittel: Daglig leder
Telefon: 92661888
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Barstølveien 34
4636 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen