Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Fastlegekorpset i Råde kommune består av fem fastlegehjemler fordelt på tre legesentre.
Det lyses ut en fastlegehjemmel, listestørrelsen er per i dag på 1100 pasienter. Tiltredelse er snarest.
 
Råde legesenter er et veldrevet legesenter i lyse og pene lokaler i Karlshus sentrum. Det er en erfaren lege ved senteret i
tillegg til to erfarne legesekretærer, kontoret har et hyggelig arbeidsmiljø. Lokalene er lyse og moderne, og planløsningen
er ombygget i 2020 for allmennpraktisk drift. Det medfølger egen garasjeplass med lader for elbil.
Lokalene leies av et profesjonelt eiendomsselskap.
 
Senteret bruker moderne IT-løsninger med CGM Allmenn som journalsystem, Pasientsky som elektronisk
kommunikasjonsportal/ timebok og Melin-automat som betalingsløsning. I tillegg er senteret utstyrt med moderne utstyr.
Senteret har velordnet økonomi og relativt lave fellesutgifter.
 
Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at ny lege inntrer i dette. Det forutsettes
enighet om betingelser med hjemmelsinnehaver i h.h.t. Dnlf retningslinjer eller nemd.
 
Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften.
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehavere, i tråd med sentrale avtaler.
Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.
 
Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin, men oppfordrer også søkere uten spesialistgodkjenning til å søke. Vi vil legge
til rette for spesialisering, blant annet ved å søke tilskudd.
 
Råde kommune kan tilby:
* legge til rette for spesialisering i allmennmedisin. Det utarbeides en kompensasjonsordning som vil være i drift ved
tiltredelsestidspunktet.
* det vurderes å gis etableringslån fra kommunen til kjøp av praksis
* det vurderes også å inngå avtaler om erstatning ved manglende søkere ved avslutning av avtaleforholdet
 
Andre forhold kan også diskuteres.
 
Arbeidsoppgaver
* Fastlege på legesenteret
* Deltagelse i vaktordning i Mosseregionens interkommunale legevakt.
* I henhold til rammeavtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene, ASA 4310, kan fastleger pålegges
offentlig legearbeid 7,5 timer per uke
* Bidra til videreutvikling av legesenteret og tverrfaglig samhandling
 
Kvalifikasjoner
* Medisinsk embetseksamen
* Norsk autorisasjon som lege
* Gjennomført LIS1 tjeneste i spesialist- og kommunehelsetjenesten
* Fortrinnsvis spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin, men også andre kan søke
* Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
* Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt god språkforståelse
* Ønskelig med god digital kompetanse
 
Personlige egenskaper
Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon, med god klinisk vurderingsevne.
Personlig egnethet og evne til samarbeid med de øvrige kolleger ved legekontoret og andre samarbeidsaktører vektlegges
i særlig grad.
 
Søknad sendes
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Råde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Retvedt
Tittel: Kommunalsjef Helse, omsorg og rehabilitering
Telefon: 99623784
E-post: cathrine.retvedt@rade.kommune.no
Navn: Dario Besirevic
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 90253413
E-post: dario.bes@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Torsvei 1
1640 RÅDE
Søk på stillingen