Kort om arbeidsgiver
Det kommunale fastlegekontoret Bærum helse og friskliv søker vikar for en av sine fastleger i perioden medio desember 2021 og ut året 2022.

Ledig stilling:
Vikariat 100% stilling fra 15.12.2021 - 31.12.2022.

Arbeidet vil bestå av uselektert allmennvirksomhet og kommunale oppgaver. Det kommunale fastlegekontoret legger til rette for pasienter med store og sammensatte behov. Vi har tilbud til pasienter som ikke har fastlege i kommunen og pasienter som oppholder seg i Bærum, men har fastlege i andre kommuner. Vi holder til i hyggelige lokaler, har et godt miljø og dyktige kolleger. Fastlegekontoret er samorganisert med Bærum helse og friskliv med tjenestene Frisklivssenteret, Rask Psykisk Helsehjelp, kommunens selvmordsforebyggende team og kommunens psykososiale kriseteam. 

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Legevakt og andre kommunale oppgaver etter avtale; KAD og helsestasjon
 • Tverrfaglig samarbeid/ kompetanseutveksling
 • Veiledning av studenter
 • Bedriftshelsetjenesteoppgaver 
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege. HPR-nr registreres i CV
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig. For søkere fra land utenfor Skandinavia må norskprøve B2 være bestått
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Bærum lege og friskliv
 • Nåværende listestørrelse er på ca 500 pasienter
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Varierte dager med noe arbeid på KAD i tillegg til legekontoret
 • Ingen vaktordning 
Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4  

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Liv Tellsgård
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91135575
Arbeidssted
Bærum helse og friskliv
Rudsveien 45
1346 GJETTUM