Kort om arbeidsgiver

Barentshavet kaller! Har du lyst å oppleve ett år i Finnmark? Liker du faglige utfordringer og vil samtidig oppdage en av de mest spennende regionene i Norge med nye kulturopplevelser og fantastisk natur? Da bør du vurdere å komme til oss!

Det lyses ut 1 x 100% vikariat, med varighet på ett år (ut 2022); der det eventuelt kan åpnes for noe pendlervirksomhet/hjemmekontor etter avtale.

VPP Kirkenes er en allmenn psykiatrisk poliklinikk som er en del av Avdeling for Psykisk Helsevern og Rus (DPS Øst-Finnmark), ved Kirkenes sykehus.

Totalt har poliklinikken 11 fagansatte (deriblant 4 spesialister og 2 LIS3) og 2 merkantile stillinger. Grunnet blant annet avstanden til andre aktører i spesialisthelsetjenesten behandler vi et bredt spektrum av lidelser og problemstillinger; som på andre plasser muligens ville bli overført til andre subspesialiserte tjenester. Vi samarbeider tett med IPS-jobbspesialister som formelt er ansatt av NAV. Hos oss har vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde.

Opptaksområdet for Poliklinikken består primært av 3 kommuner (Sør-Varanger, Vadsø og Vardø). Dessuten ambulerer vi til Vadsø kretsfengsel, og har en dagvaktordning som innebærer både en tilsynsberedskap rettet mot sykehusavdelinger, men også en rask-respons-funksjon hovedsakelig rettet mot vertskommunen. 

Arbeidsoppgaver

 • Primært behandler- og spesialistoppgaver
 • Den ansatte vil delta i dagvaktordningen, og det finnes en bakvaktordning som da består i telefonberedskap, primært knyttet til foretakets 3 psykiatriske døgnenheter/sengeposter 
 • Veiledning av kollegaer, samarbeidsparter og undervisning vil også være en del av arbeidsoppgavene
 • Oppfølging av pasienter underlagt TUD

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i psykiatri med full forskrivningsrett
 • Erfaring fra poliklinisk virksomhet er ønskelig
 • Det er en fordel om du har erfaring fra DIPS
 • Erfaring fra fengselsarbeid vil være en fordel for virksomheten
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig, fleksibel, liker å jobbe med andre og kan finne kreative løsninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø og 12 måneder tjeneste i et av de mest spennende områdene Norge har å tilby
 • Her kan du gjøre en ekte forskjell
 • Fantastiske friluftsmuligheter 
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler

 

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Runar Hartviksen
Tittel: Psyk.sykepleier (enhetsledervikar)
Telefon: 78 96 72 30
E-post: runar.olav.harviksen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Siv Anita Carlsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 78 96 96 49
E-post: Siv.Anita.Carlsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Heiko Raschpichler
Tittel: Avdelingsoverlege/enhetsleder
Telefon: 78 96 72 30
E-post: heiko.raschpichler@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet VPP-Kirkenes, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien
9900 Kirkenes
Søk på stillingen