Ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUP Sandnessjøen - har vi ledig fast stilling som LIS (lege i spesialisering). BUP Sandnessjøen er en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus ytre Helgeland, og har i dag  ca.10 årsverk. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med en overlege, to psykologer, to pedagoger, en vernepleier og en klinisk barnevernpedagog, i tillegg til stilling for LIS 2 og psykologspesialist.

BUP Sandnessjøen er en allmennpsykiatrisk poliklinikk. Vi driver med utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 - 18 år innenfor alle problemstillinger i fagområdet. Vi har spennende og varierende arbeidsområder som innebærer både selvstendig arbeid og teamarbeid.

Sentret er organisert som et DPS ved Helgelandssykehuset HF og omfatter, i tillegg til BUP og VOP ved sykehusenhet Sandnessjøen, av poliklinikker også i Brønnøysund.  Ved sentret er det ca 60 ansatte. Vi har et godt samarbeid med fastleger, barnevern, PPT, helsesøstertjenestene og den kommunale psykiatritjenesten.

Som LIS 2 hos oss, vil du bli tatt godt vare på. Du vil få jobbe i tett samarbeid med leder og øvrige medarbeidere, få arbeidsoppgaver delegert av leder, og veiledning av vår barne -og ungdomspsykiater. Du vil være viktig og etterspurt, og bli sett på som en ressursperson i avdelingen. Faglige oppgaver vil være varierte og tidvis utfordrende. Det vil være gode muligheter for å utvikle sin faglige kompetanse, herunder kunnskaper og erfaringer, både i og utenfor klinikken.

Overordnet faglig profil:
Vi følger nasjonale helsemyndigheters føringer med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling. Det innebærer at vi bestreber oss på å jobbe etter prinsippet beste praksis hvor utgangspunktet er nasjonale veiledere og kliniske retningslinjer, og hvor en konkretisering av forsvarlighetsbegrepet står sentralt. Vår virksomhet holder et godt faglig nivå, og det satses på kompetanseutvikling.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse, (jfr. Lov om helsepersonell § 20c).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser
 • Individuell terapi, gruppeterapi og familieterapi
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre eksterne samarbeidspartnere, (fastlege, PPT, BV etc)
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Deltagelse i Helse Nord regionale utdanningsprogram for LIS med to fagsamlinger årlig.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Turnustjenesten må være gjennomført i Norge
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Målbevisst
 • Strukturert
 • Entusiastisk
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Deltakelse i det regionale Utdanningsprogrammet for Barne- og ungdomspsykiatere i Helse Nord
 • Fast arbeidstid 40 t/uke dagtid. Ikke vaktordning
 • Godt engasjerende arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Ønsker du å jobbe med dyktige kollegaer og er interessert i faglige drøftinger og i godt samarbeid med pasienter, pårørende og eksterne instanser - håper vi du søker til oss!

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Lege
 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Holmvik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47620801
Arbeidssted
Prestmarkveien
8800 Sandnessjøen
Søk på stillingen