Kort om arbeidsgiver

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – har ledig fast, 100 % stilling som overlege / medisinsk rådgiver. Som del av en sterk faggruppe skal overlegen utvikle og spre kompetanse om hypersomniene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom. NevSom jobber med veiledning, undervisning, fagnettverk, forskning og utarbeidelse av informasjonsmateriell og anbefalinger. Vi er særlig rettet mot spesialisthelsetjenesten, men gir også tjenester til førstelinjen og skole-/utdanningssektor. Vi samarbeider med brukerforening om bl.a. fagutvikling og informasjon til pasienter og pårørende.
 
Faggruppen for hypersomnier er tverrfaglig, bestående av nevrologer, barne- og ungdomspsykiater, sykepleier/søvntekniker, spesialist i klinisk pedagogikk, sekretær og kommunikasjonsrådgiver. Den som tiltrer stillingen skal på sikt overta rollen som fagkoordinator. Koordinator organiserer hypersomnigruppens løpende oppgaver og er et bindeledd mellom faggruppen og seksjonsleder. Den inngår i NevSoms koordinatorgruppe som gjennom tett dialog med seksjonsleder bidrar til drift og utvikling av senteret. Koordinator har ikke personal- eller økonomiansvar.
 
NevSom har et særskilt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om oppfølging av personer som fikk narkolepsi etter vaksinasjon mot H1N1 (svineinfluensa) i 2009/2010. Dette er organisert som et tredelt prosjekt bestående av oppfølging av pasienter og pårørende, oppbygging av medisinsk kvalitetsregister og forskning. I tillegg til de nevnte ansatte i hypersomnigruppen består prosjektgruppen av sykepleier/søvntekniker, leger og medisinske ingeniører. Den aktuelle stillingen skal bidra til oppfølging av pasienter og pårørende i prosjektet.
 
For den som ansettes vil det bli utarbeidet en plan for kompetanseutvikling som innebærer kurs, deltagelse på konferanser og hospitering, med mål om sertifisering i søvnmedisin etter europeisk standard (ESRS). Det er anledning til å ta del i forskning, og til selv å utvikle prosjekter innen fagområdet hypersomnier. Senteret har flere ansatte med doktorgrad og sterk forskningskompetanse.
 
I tillegg til faggruppen for hypersomnier har NevSom en faggruppe for nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander. NevSom er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd og veiledning til leger og annet helsepersonell om utredning, behandling og oppfølging av hypersomni.
 • Fungere som fagkoordinator for hypersomnigruppen, herunder lede faggruppemøter, fordele oppgaver og foreta prioriteringer innenfor rammer som er avtalt med seksjonsleder.
 • Oppdatere faglige retningslinjer og informasjon på bl.a. Helsenorge.no og NevroNEL, samt utarbeide annet informasjonsmateriell i samarbeid med hypersomnigruppa.
 • Undervise/forelese om hypersomni.
 • Bidra til drift og utvikling av fagnettverk for hypersomni.
 • Oppfølgingssamtaler med pasienter og pårørende i forbindelse med prosjekt.
 • Bidra med innspill til offentlige høringer med relevans for fagområdet, i samarbeid med hypersomnigruppa.
 • Bidra til internasjonalt samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialitet innen barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer/pediatri eller voksenpsykiatri. Annen spesialitet kan vurderes for søkere som har særlig relevant erfaring.
 • Relevant klinisk erfaring inkluderer fagområdene søvnsykdommer, nevropsykiatri, epilepsi, psykosomatikk, habilitering.
 • Søkere bør kunne vise til erfaring med fagutvikling, f.eks. gjennom forskning, utarbeidelse av faglige retningslinjer/veiledere, undervisning eller lignende.
 • God formidlingsevne. Flytende i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med faglig ledelse og/eller prosjektledelse ønskes.
 • Doktorgrad er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • er interessert i å utvikle egen spisskompetanse og å dele ekspertise og kunnskap med andre
 • har evne til å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg
 • tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette
 • har evne til å planlegge og å organisere
 • kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Sterkt fagmiljø
 • Høyt engasjement
 • Faglig fordypning og forskning
 • Fleksibel arbeidstid

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via knappen «Søk på stillingen». Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Martin Aker
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97108169
Arbeidssted
NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen