Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Fra 1.12.2021 har vi ledig fast overlegestilling i klinisk farmakologi.

Ved Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål, jobber vi med klinisk farmakologiske tjenester knyttet til analyse av rusmidler,toksiske alkoholer, hjerte-karmidler, i tillegg til utvalgte antibiotika, antiepileptika og psykofarmaka. Vi har fem overlegestillinger og fire LIS-stillinger i seksjonen. Legene har det medisinskfaglige ansvaret for de farmakologiskeanalysene som utføres på Ullevål og samarbeider tett med analyseenheten og utviklingsenheten internt i seksjonen.
Seksjonen er i gang med å utvide og effektivisere analyserepertoaret hva gjelder flere av de nevnte fagområdene. Vi har også utstrakt samarbeid om farmakologiske problemstillinger med både klinikere og forskere i og utenfor sykehuset. Seksjonen samarbeider tett med RELIS, bl.a. i forhold til LIS-utdanning og med å videreutvikle det medisinske miljøet i avdelingen.       
Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus er organisert under Klinikk for laboratoriemedisin og har oppgaver og kompetanse som spenner vidt innenfor farmakologien. Avdelingen har virksomhet innen klinisk farmakologi (laboratorieservice), basal og klinisk farmakologisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsovervåkning,
dopinganalyse, klinisk legemiddelutprøving, legemiddeløkonomi,
legemiddelsikkerhet og legemiddelforsyning.
Avdelingen har til sammen ca. 130 ansatte. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i klinisk farmakologi. Klinisk farmakologi utgjør tre av seksjonene i avdelingen, og har laboratorievirksomhet foruten på Ullevål, og også på Rikshospitalet og ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika. 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra aktivt i en fremtidsrettet utvikling av faget klinisk farmakologi, og av avdelingen, seksjonen og enheten
 • Ha medisinskfaglig ansvar for utvalgte analysegrupper, noe som bl.a. innebærer ansvar for svarkommentarer/fortolking, analyserepertoar og måleområder
 • Sammen med resten av legegruppen være bindeledd mellom klinikere og laboratoriet. Kontakten med klinikere innebærer for eksempel prosjektsamarbeid, kliniske vurderinger, svarkommentering, undervisning og møtedeltakelse. Kontakten med laboratoriet innebærer blant annet deltakelse i metodeforbedring/-effektivisering og kvalitetsarbeid
 • Delta i forskning og utvikling innen relevante fagområder
 • Delta i interne og eksterne møter, arbeidsgrupper, råd og utvalg
 • Samarbeide med andre enheter og seksjoner i Avdeling for farmakologi og med andre fagmiljø i og utenfor OUS
 • Veilede LIS og bidra i implementering av ny LIS-utdanning i OUS
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen (cand.med.)
 • Godkjent spesialitet i klinisk farmakologi, evt. kort tid til ferdig spesialist
 • Kunne vise til et bredt faglig engasjement i klinisk farmakologi
 • Erfaring fra arbeid i klinisk farmakologi på sykehus
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • Doktorgrad er ønsket
Personlige egenskaper
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være løsnings- og resultatorientert
 • Ha gode evner til å skape relasjoner og bygge nettverk
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Ha evne til selvstendig arbeid
 • Ha høy arbeidskapasitet
 • Være motivert for å drive frem faget klinisk farmakologi
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål
Kontaktperson
Navn: Ingebjørg Gustavsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92086824
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus, Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål
Ullevål sykehus
0450 Oslo
Søk på stillingen