Kreftavdeling og Senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Virksomheten består i dag av Stråleterapienheten Gjøvik, Kreftenheten Gjøvik, Kreftenheten Lillehammer og lindrende senter med palliative team på både Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har også sengepost med 10 senger.

Kreftenhetene gir poliklinisk cellegiftbehandling samt at vi har tett samarbeid med lokalmedisinske sentre på Fagernes og Otta, samt at det bygges opp et tilbud også på Hadeland (Gran). Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet HF. Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad). Stereotaksi er et nytt tilbud som er under oppbygging ved enheten.
Alle legene er per i dag geografisk plassert ved Gjøvik. Digitale løsninger, som videokonsultasjoner, brukes aktivt i driften.

Forskning er et satsningsområde. Nylig har avdelingen knyttet til seg erfarne og meriterte forskere, koordinatorer, klinikere og studiesjukepleiere. Vi ønsker å å tilby flere pasienter utprøvende behandling gjennom deltakelse i kliniske studier. Målet er at utprøvende behandling skal bli en integrert og naturlig del av klinisk praksis og pasientbehandling ved avdelingen. Det planlegges oppstart av flere kliniske studier høsten 2021. Nyansatt overlege vil få mulighet til å være med på utviklingen og oppbygning av denne virksomheten. 

Kreftavdelingen er i utvikling og bygger opp sitt tilbud, inkludert forskningsaktiviteten.
Ved avdelingen er det ledig stilling som:

Overlegespesialist i onkologi –  100% fast

Tiltredelse etter avtale. Ansettelse i mindre stillingsprosent er også mulig om ønskelig. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling og poliklinisk oppfølging av pasiener.
 • Medikamentell behandling og/eller stråleterapi 
 • Delta i arbeidet med kliniske forskningsprosjekter 
 • Delta i supervisjon og veiledning av LIS og samarbeidende tjenester.
 • Delta på MDT-møter og internundervisning.
 • Utføre supervisjon på sengepost.   
 • Motta veiledning og delta i undervisning.     

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i onkologi. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, med gode skriftlig og muntlig evner.
 • Kandidater med kort tid igjen til oppnådd spesialitet kan vurderes. 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet       
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt               

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø. 
 • For tiden arbeid kun på dagtid mand - fred, i poliklinikkens åpningstid 
 • Gjøvik og Lillehammer er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.  

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Svein Ove Husnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90198895
E-post: Svein.Ove.Husnes@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen