Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
 • Utredning og behandling av inneliggende pasienter
 • Deltakelse i inntaksteam
 • Bistå kollegaer med medisinsk faglig vurdering
 • Bidra til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Samarbeide med våre samarbeidspartnere (primærhelsetjeneste,spesialisthelsetjeneste,kommunehelsetjeneste)
Kvalifikasjon:
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist(psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivasjon for å lære og utvikle
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Ansvarsbevissthet
 • Personlig egnethet tillegges vekt
Vi tilbyr:
 • Spennende arbeidsoppgaver i et dynamisk, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for å tilegne seg erfaring og kompetanse på recoveryorientert behandling
 • Arbeidsplass med stor grad av fleksibilitet
 • Tiltredelse etter avtale og lavere stillingsprosent er mulig.
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Recoveryakademiet AS
Recoveryakademiet
Kontaktpersoner
Navn: Yousuf Mohammad
Tittel: Psykiater
Telefon: 90407760
E-post: Yousuf.Mohammad@recoveryakademiet.no
Navn: Siw Margrethe Fruseth
Tittel: Virksomhetsleder Recoveryklinikkene
Telefon: 90656766
E-post: siwmargrethe.fruseth@recoveryakademiet.no
Navn: Heidi Sollie
Tittel: Virksomhetsleder Recoveryklinikkene
Telefon: 90656766
E-post: heidi.sollie@recoveryakademiet.no
Søknad
Søknad merkes: Psykiater 100 % stilling
Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Spesialisthelsetjeneste
Dalsætervegen 3
2090 Hurdal
Søk på stillingen