Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsvirksomhet.

Ungdomsklinikken i Arendal har følgende stillinger ledig: 
1 x 100 % vikar stilling for lege i spesialisering. Vikariatet har ett års varighet. Tiltredelse snarest.

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri. 

Ungdomsklinikken har pt. 6 plasser og tilbyr innleggelser til barn og unge under 18 år fra Agder. De fleste innleggelser er akutte og kortvarige. Legene på døgnposten har p.t. arbeidstid mandag til fredag, klokken 08:00-16:00.

Stillingen er p.t. plassert i Arendal, men avdelingen er i en omorganiseringsprosess og det er besluttet at døgnposten skal flyttes til Kristiansand i løpet av år 2023.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset 
 • Muligheter for ambulant arbeid         
 • Lege i spesialisering arbeider i tverrfaglig team 
 • Arbeidsoppgaver i andre enheter i avdelingen kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3  
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Vise pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning 
 • Arbeidstid pt. mandag til fredag, klokken 08:00-16:00 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Marianne Davidsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 958 31 941
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), ungdomsklinikk, Arendal
Sykehusveien 2
4838 Arendal
Søk på stillingen