Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel fra 1. april 2022

Bøleråsen Legesenter er et velfungerende og stabilt 5-legesenter. På grunn av flytting får vi nå en ledig hjemmel.

Listelengde er 1500 pasienter, med gode muligheter for listereduksjon.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med erfarne leger og helsesekretærer. Vi har store nye lokaler med utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis.
Legesenteret er organisert som et AS med selskapsavtale og internavtale. Vi bruker Hove total Pasientsky journalsystem.

Kvalifikasjoner
  • norsk autorisasjon som lege.
  • gjennomført turnustjeneste / Lis-1
  • flytende norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Vi søker en person som er løsningsorientert og fleksibel.
  • Det er avgjørende at du har gode samarbeidsevner og at du egner deg personlig for jobben.

Vi tilbyr
  • et godt arbeidsmiljø med erfarne leger og helsesekretærer
  • store nye lokaler med utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis
Legesenteret er organisert som et AS med selskapsavtale og internavtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Geir Korsmo
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 97 03 80 08
Navn: Ted Korvann
Tittel: fastlege ved Bøleråsen legesenter
Telefon: 92 80 93 05
Navn: Benthe Øseth
Tittel: fastlege ved Bøleråsen legesenter
Telefon: 93 22 04 67
Navn: Mona Christine Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 92 60 53 57
Arbeidssted
Bøleråsen legesenter
Bregnefaret 1
1405 LANGHUS
Søk på stillingen