Kort om arbeidsgiver
Det kommer stadig nye muligheter for kreftbehandling, som også medfører behov for flere onkologer. Vi ønsker derfor å forsterke vårt team med fast 100 % overlegestilling ved Avdeling for kreft og lindrende behandling, i tillegg har vi vikariat av kort eller lengre varighet. Vi oppfordrer også leger i spesialisering om å søke om en i løpet av 2021/22 er ferdig spesialist.     

Avdeling for kreft og lindrende behandling  er organisert i Medisinsk klinikk og består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vårt legeteam består av 7 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Tre leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved  Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.

Avdelingen tilbyr onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter i store deler av Nordland (nedslagsfelt på 210 000 innbyggere). Avdelingens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid. Forbedringsarbeid har en sentral plass i avdelingen. Fokuset framover vil også være bedre oppfølging av innlagte onkologiske pasienter. Overleger bidrar faglig i en eller flere av våre faggrupper som er brystkreft, melanom, GI-kreft, lungekreft, nevro.kreft og urologisk kreft. Vi har 2 strålemaskiner og tilbyr hovedsakelig palliativ strålebehandling, samt kurativ strålebehandling for brystkreft. Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen og avdelingens forskningsaktivitet omfatter deltakelse både i egne studier og en rekke i kliniske studier. Avdelingen skal være en god utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering og siste års legestudenter.   

Bodø er en by hvor det er kort vei til det meste. En by preget av positivitet og vekst, og en god by å vokse opp i. Stedet er rikt på naturopplevelser, byliv og kulturopplevelser. Les mer her https://www.bodo.no/  

Nordlandssykehuset HF er et moderne sykehus med fokus på kvalitet, trygghet og respekt og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Les mer om Livet i Nordlandssykehuset her 

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid som onkolog
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i klinisk behandlingsstudier/forskning/forbedringsarbeid
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Undervisningsoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning vil foreligge i 2021/22.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Interesse for og/eller erfaring fra kliniske studier
Personlige egenskaper
 • Kommuniserer godt og kan tilpasse og formidle kompleks informasjon 
 • God faglig vurderingsevne og kan arbeide målrettet og strukturert
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.
 • Evne til å bidra positivt både faglig og kollegialt
 • Evne til å jobbe effektivt og er løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Primært arbeid på dagtid
 • Varierte arbeidsoppgaver innen onkologi
 • Et sykehus med bred faglig kompetanse og god kontakt mellom de forskjellige fagmiljøene.
 • Mulighet for deltakelse i forskning og forbedringsarbeid. 
 • En super by med det du trenger for et godt liv!
Oppgi i søknaden om det er fast stilling og/eller vikariat du søker på.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Dalhaug
Tittel: Avdelingsleder/avd.overlege
Telefon: 412 37 730
E-post: astrid.dalhaug@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen