Kort om arbeidsgiver
Hvis du svarer ja på spørsmålene over er du gjerne den vi leter etter! Vi styrker laget og er på utkikk etter deg som er engasjert og faglig sterk! Det er ledig en 100 prosent stilling som overlege/psykiater ved Ettervernspoliklinikken (EVP) – som er et satsingsområde ved Stavanger distriktspsykiatriske senter (DPS). Hit kommer pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. Enkelte av pasientene er underlagt tvungent psykisk helsevern.

Her får du muligheten til å være med på å forme og bygge opp et viktig tilbud. Vi har startet forprosjekt for etablering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment). I tillegg har vi nylig startet IMR-grupper og fått tilknyttet jobbspesialister (IPS) fra NAV.

Utenom denne stillingen er det ansatt leder (psykologspesialist) og psykiatriske sykepleiere. Avdelingsoverlegen ved Stavanger DPS jobber 50 prosent klinisk i EVP. I tillegg er det utlyst en 100 prosent stilling som psykologspesialist.

Sjekk ut sus.no/takeover for å bli bedre kjent med oss! Vi disponerte SUS sin Instagram konto og la ut mye innhold både fra EVP/AAT og fra Stavanger DPS forøvrig.

Se også sus.no/byen for å se hva Stavanger-regionen har å by på!

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  


Arbeidsoppgaver
 • Behandlingsansvar for pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk sykdom
 • Bidra til å nå målet om å forebygge tilbakefall, unødvendige innleggelser
 • Dokumentasjon/registrering i pakkeforløp
 • Delta i tverrfaglige team
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling
 • Veiledning av LIS
 • Jobbe målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk av tvungent psykisk helsevern
 • Være med å bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet i EVP
 • Dynamiske arbeidsoppgaver – mulighet å jobbe sammen med Ambulant akutteam
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse 
 • Erfaring med å følge opp pasienter som er på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. Liker å samarbeide med pasientgruppen
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Handlekraftig, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Moderne og lyse kontorer sentralt i Stavanger 
 • Arbeidstid 08:00-16:00. Ingen helgearbeid/eller kveld. Ikke pålegg om å gå vakter 
 • Spennende fagmiljø – mulighet for å utvikle deg både faglig og personlig
 • Et arbeidsmiljø som er preget av faglig styrke, humor og åpne kontordører
 • Mulighet for å jobbe med forskning
 • Rekrutteringstillegg som sikrer overlege 100 000 kroner over tariffestet grunnlønn
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeidsgiver dekker flytte- eller pendlerutgifter etter avtale
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Steinar Apeland
Tittel: Leder/Fagleder/Psykologspesialist
Telefon: 51514500
E-post: steinar.apeland@sus.no
Navn: Kirsti Hansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51514500
E-post: kirsti.hansen@sus.no
Arbeidssted
Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 STAVANGER
Søk på stillingen