Fastlegehjemmelen har et listetak på 1200 pasienter og har per nå 129 pasienter på venteliste. Praksisen drives i et 2-legesenter med avtale om fast leie av kontorplass sammen med svært erfaren kollega som er spesialist i allmennmedisin. Legesenteret er bemannet med flink, hjelpsom og erfaren legesekretær i 100% stilling. Legekontoret ligger ved Hjortsberg skole, og er lokalisert i et eget bygg, med inngang for rullestolbrukere og lett tilgang til parkering. Legekontoret er velutstyrt med EKG, 24-timers BT-måling, spirometri og utstyr til småkirurgi/gynekologi. Legekontoret benytter per i dag skybasert CGM journalsystem, og Helsenorge.
 
Det er ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen, og per dags dato er dette heller ikke aktuelt. Hjemmelen inngår for øvrig i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det.
 
 Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis  
 Vi kan tilby
  • Halden kommune kan tilby rekrutteringstilskudd ved kjøp av hjemmelen.
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi kan tilby ALIS-tilskudd på inntil kr 300.000, årlig i inntil 4 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering.
  • Føles det utrygt å skulle kjøpe seg inn i en allmennpraksis? Halden kommune jobber for tiden med utarbeidelse av plan for legetjenester, og i den forbindelse er det flere rekrutteringstiltak som vil være aktuelle å innføre. Mer informasjon om dette kan fås under ev. intervju.  
Tilsettingsvilkår:
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 45/46.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Lise Anett Nohr
Tittel: Hjemmelsinnehaver
E-post: liseanett@gmail.com
Arbeidssted
Trafoveien 2
1784 HALDEN
Søk på stillingen