Kort om arbeidsgiver
Vil du utdanne deg til spesialist i allmennmedisin og jobbe som allmennlege er dette en utmerket måte å erfare uselektert allmennpraksis. Vikariatene er også aktuelle for fast ansatte leger ved legevakt, KAD eller sykehjemsleger som trenger allmennpraksis som en del av sitt spesialiseringsløp.

Kommunen har 4 ledige vikariater i fastlegehjemler ved Riska, Håbet og Sentrum legesentre. Legesentrene i ordningen er veldrevne med spesialister i allmennmedisin og vil gi veiledning.

Det er ingen investeringer, og legevikarene kan jobbe etter fastlegetariffen med refusjon fra Helfo som næringsdrivende eller som kommunalt ansatt med fast lønn.

Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. Norsk LIS1 må være gjennomført både i sykehus og kommune.
 
Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 3 vakter a 8 timer per måned.
 
Mer info om hjemlene ved henvendelse til kommuneoverlege Torvik tlf 90115005.

Søknad sendes på nett via Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/Jobb-og-karriere/Ledige-stillinger
 
Søknadsfrist: fortløpende – senest 1.11.21
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Hans Petter Torvik
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 901 15 005
Arbeidssted
,
4302 SANDNES
Søk på stillingen