Kort om arbeidsgiver
Sykehjemslegene har ansvar for den medisinske oppfølgingen til pasienter ved kommunens sykehjem (Indre havn, Åsgårdstrand, Borre) og Horten helsehus (Braarudåsen senter). Det er tre sykehjemsleger i Horten kommune som deler dette ansvaret. Stillingen som nå er ledig er i enhet for sykehjem men legen inngår i en vikar-/fraværsordning med de andre legene og må påberegne arbeid på alle enheter/avdelinger i perioder. 

Enhet for sykehjem har til sammen 156 langtidsplasser for personer som ikke lenger kan bo og ivaretas i eget hjem. Indre havn har en forsterket sengepost for personer med demens og adferdsutfordringer.

Braarudåsen senter har 32 kortidsplasser for rehabilitering, avlastning, forebyggende og lindrende behandling. I tillegg er det fire Ø-hjelpsplasser. Det er ca 700 pasientforløp årlig på Braarudåsen senter.

Stillingen vil inngå i et kollegialt samarbeid med de andre sykehjemslegene, kommuneoverlege 2 og øvrig personale i enhetene. 

Arbeidsoppgaver
Ansvar for den medisinske behandlingen i pasientforløpet
Sykehjemslegen skal i nært samarbeid med ansatte i virksomheten og sørge for optimal kvalitet i tjenesten
Veilede og undervise ansatte
Medisinskfaglig ledelse i avdelingen
Individrettede oppgaver som direkte pasient/pårørende kontakt, undersøkelse, diagnostikk og behandling
Institusjonsrettede oppgaver som medvirke til utvikling av medisinskfaglige retningslinjer og prosedyrer, og bidra til bidra med kompetanseheving gjennom internundervisning
Samhandling med eksterne aktører som fastleger, spesialisthelsetjeneste og andre
Årskontroll: foreta legekontroll/vurdering min 1 gang pr år

Kvalifikasjoner
Krav: 
Norsk autorisasjon som lege
Relevant spesialistutdanning eller være i relevant spesialisering
Gode nok skriftlige og muntlig norskkunnskaper til forsvarlig yrkesuttøvelse
Krav om gyldig politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper
 Interesse for utvidet allmennmedisin og sykehjemsmedisin/geriatri
 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 Evne til å jobbe selvstendig og i tett tverrfaglig samhandling
 Evne til å bygge gode relasjoner til pasienter og pårørende
 Personlig egnethet vektlegges

Språk
Norsk/skandinavisk

Vi tilbyr
Et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø
Kommunen kan legge til rette for evt. spesialisering i relevant spesialitet, og videreutdanningGode kollegaer og et faglig utfordrende miljø
Bedriftshelsetjeneste
Gode forsikrings og pensjonsordninger
Mulighet for stipend til videreutdanning
IA bedrift
Gratis bruk av Horten svømmehall + rabatt på treningsstudio
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Linda Mehammer
Tittel: Enhetsleder legetjenester
Telefon: 99042001
E-post: linda.evensen.mehammer@horten.kommune.no
Navn: Torbjørn Aunan
Tittel: Kommuneoverlege 2/legevaktsoverlege
Telefon: 45230666
E-post: torbjorn.aunan@horten.kommune.no
Navn: Marianne Nylén
Tittel: Enhetsleder for sykehjem
Telefon: 90637517
Arbeidssted
Ynglingeveien 42,
3184 BORRE
Søk på stillingen