Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som er lege i spesialisering og som ønsker å jobbe med spennende utfordringer i et solid fagmiljø med gode kolleger!

Nevrologifaget og nevrovitenskapen er i stor utvikling og omfatter forskning og klinisk arbeid innen et stort spenn fra høyspesialisert akuttmedisin til utredning, behandling og oppfølging av kroniske sykdommer. En stor del av befolkningen rammes av ulike nevrologiske sykdommer årlig, hvorav stadig flere av tilstandene kan behandles med bedring av prognose og livskvalitet. 

Nevrosenteret er en del av Hode- hals- og rehabiliteringsklinikken og består av nevrologisk avdeling, nevrofysiologisk seksjon og nevrokirurgisk avdeling. Nevrologisk avdeling har både akutt slagpost, generell nevrologisk sengepost, dagpost og en stor poliklinisk virksomhet.

Vi har et godt fagmiljø med høy forskningsaktivitet og spennende utvikling av tjenester fram mot nytt sykehus. Innen nevrologi har vi tre professorer, mange overleger med PhD og flere PhD-kandidater. 

Det er ledig fast 100 % stilling for lege i spesialisering innen nevrologi, med tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på generell nevrologisk sengepost, akutt slagpost, nevrologisk poliklinikk og tilsyn ved andre avdelinger
 • På sengepost visittgang, vurderinger og journalarbeid i samarbeid med postoverlege
 • Ved nevrologisk poliklinikk førstegangsvruderinger og poliklinisk oppfølging av pasienter med nevrologiske problemstillinger og sykdommer - avhengig av ens kompetanse
 • Deltagelse i vaktordning med tilstedevakt som for tiden er 12-delt
 • Bidra i avdelingens internundervisning, supervisjon av LIS som er tidligere i utdanningsløpet
 • Bidra i avdelingens kontinuerlige forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende
 • Gjerne klinisk erfaring innen nevrologi
 • Forskningskompetanse/-interesse er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • LIS3 utdanningsløp innen nevrologi - se link https://helse-stavanger.no/Documents/LIS-utdanning/NEV%20utdanningsplan%20Stavanger.pdf
 • Gode pensjons- og forskningsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Elin Bjelland Forsaa
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4792424613
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen