Kort om arbeidsgiver

Stillingen lyses ut i forbindelse med at nåværende avdelingsleder skal tilbake til klinikk og forskning. Vi
søker en avdelingsleder som vil være med å utvikle psykiske helsetjenester for
barn og unge i UNN og som vil være med på å videreutvikle BUPA som en god
arbeidsplass for sine medarbeidere.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av to sengeposter; Ungdomspsykiatrisk
seksjon (UPS) og Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) samt seks
BUP-poliklinikker i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan og
Storslett, samt kontorseksjon. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske
universitet.
De psykiske helsetjenestene i BUPA skal være helsefremmende og sammenhengende, og bygget rundt pasientene. Vi ønsker å gi utredning og
behandling til barn, unge og familier som trenger det, med mål om å gi best
mulig forutsetning for utvikling og vekst. Vi ønsker å gi det enkelte barn et tilbud
etter deres behov og mål. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker
med et språk som alle kan forstå og jobber kontinuerlig med forbedring av tjenestene. 

For de ansatte skal BUPA være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. 

Arbeidsoppgaver

 • I BUPA legges det stor vekt på kontinuerlig utviklingsarbeid, fagutvikling, forskning og kompetanse. Avdelingsleder vi få en aktiv rolle i å drive slike prosjekt 
 • Avdelingsleder har overordnet ansvar for avdelingens faglige tilbud, organisering, personalsammensetning og økonomi
 • Avdelingsleder er leder for avdelingens ledergruppe bestående av seksjonsledere, rådgiver og avdelingsoverlege, og inngår i klinikkens lederteam
 • Videreutvikle den kliniske virksomheten i samsvar med kunnskapsbasert praksis, nasjonale retningslinjer, nasjonale-, regionale- og lokale utviklingsplaner            
 • UNN benytter kontinuering forbedring som metode for å utvikle tjenestene. Dersom søker ikke har formalkompetanse på kontinuerlig forbedring må han/hun tilegne seg den gjennom tilbudte kurs. Avdelingsleder vil ha som oppgave å bidra til at forbedringsmetodikk tas i bruk i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse 
 • Lederutdannelse og/eller ledererfaring
 • Leder må være engasjert, ha evne til å skape tillit, gode relasjoner, like å arbeide i team og trives med ledelse  
 • God kjennskap til fagområdet psykisk helsevern for barn og unge  
 • Forskningskompetanse og/eller interesse for å legge til rette for forskningsaktivitet 
 • Ser verdien av kontinuerlig forbedringsarbeid 
 •  Ved ansettelse må det fremlegges politiattest

Personlige egenskaper

Du er målbevisst og engasjert. Du har evne til å lytte og søke gode løsninger gjennom bruk av relasjonelt mot, tillit og klokskap. Det gleder deg å oppnå resultater sammen med og gjennom andre. Du inspirerer dine medarbeidere og er et godt forbilde. 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en avdeling med faglig dyktige medarbeidere. Du vil få
 • mulighet til å være med og lede og videreutvikle de psykiske helsetjenestene
 • til barn og unge i UNN HF.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Nordhov
Tittel: Kst klinikksjef
Telefon: 90046915
E-post: marianne.nordhov@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord- Norge
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen