Vi søker etter en dyktig lege til en nyopprettet fastlegehjemmel ved Vestfossen legesenter i Øvre Eiker kommune. De to nåværende praksisinnehavere ønsker å gå ned i listestørrelse, og den nyopprettede hjemmelen vil starte med en listelengde på ca.700 pasienter, med mulighet for å øke listelengde ytterligere.

Legekontoret er et to-legesenter i hyggelige lokaler i Vestfossen sentrum, nær jernbanestasjonen. Begge fastlegene er erfarne allmennleger, en er spesialist i allmennmedisin. Kontoret har dyktige og erfarne medarbeidere.  Legesenteret er godt utstyrt for drift av allmennpraksis. Det benyttes CGM journalsystem.

Legesenteret er organisert som et driftsselskap og det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk. Det legges stor vekt på gjenværende legers uttalelse, j.fr. ASA 4310, pkt 5.5.

Vi søker etter deg som
  • Har godkjent autorisasjon uten begrensninger.
  • Har gjennomført LIS1
  • Behersker godt norsk språk både muntlig og skriftlig.
  • Har gode samarbeidsevner med kollegaer og hjelpepersonell.
  • Ønsker å ha godt samarbeid med øvrige kommunale tjenester.
  • Har evne til å drive privatpraksis
Det er krav om politiattest.

Det er pliktig deltakelse i Kongsberg interkommunale legevakt.  Dette er en moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning. Det er for tiden ingen kommunale fastlegeoppgaver knyttet til hjemmelen, men kommunene kan tilplikte inntil 7,5 timer/uke jfr sentrale avtaler.

Vi tilbyr
Praksis i et veldrevet legesenter i sentrum i Kulturhovedstaden Vestfossen.

ALIS-avtale hvis du ikke er spesialist:
  • Veileder på legekontoret. 
  • Økonomisk kompensasjon til bl.a kursdager, veiledningsaktiviteter og andre utgifter knyttet til spesialisering.
Avtale om økonomisk garanti for listelengde eller gjenkjøpsgaranti for inntreden i praksis kan vurderes.

Nærmere opplysninger ved dr Erlend Aune, tlf. 91802759, eller kommuneoverlege Anne Aune tlf. 32251000
 
Søknadsfrist: 31.10.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Erlend Aune
Tittel: Lege
Telefon: 91802759
Navn: Anne Aune
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 32251000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestfossen legesenter
Storgata 24
3320 VESTFOSSEN
Søk på stillingen