Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Biri helsesenter er lokalisert i sentrum av Biri tettsted beliggende 20 km fra Gjøvik by, like ved Mjøsbrua. Tettstedet er et knutepunkt mellom mjøsbyene Lillehammer, Elverum, Hamar og Gjøvik. 

Det er Helsestasjon, Fysioterapi og Tannhelsetjeneste i samme bygg.

Gjøvik kommune drifter legekontoret og legene leier lokaler, utstyr og helsepersonell, regulert i egen avtale og jfr. Rammeavtalen ASA 4310, pk. 8.2.

Legesentret har tre erfarne, hyggelige og kompetente helsesekretærer som har jobbet sammen en årrekke.

Legesenteret benytter CGM Journal.

Biri Helsesenter har 3 leghjemler, og søker nå ny kollega velkommen i en ledig hjemmel.

Den ledige hjemmlen har p.t 1019 pasienter på listen, men listen er gitt nytt makstak på 950 pasienter.
Hjemmelen overdras uten omkostninger i selvstendig næringsdrift (ASA 4310 pkt. 8.2). 

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset Innlandet Gjøvik.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og ved annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3).
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
 • Godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
 • Spennende og variert praksis med engasjerte kolleger i et veletabelert legekontor, med gode rutiner og stabilt helsepersonell.
 • Ingen økonomisk risiko ved oppstart og etablering siden hjemmelen overdras uten omkostninger. 
 • Gjøvik kommune har ansvar for drift av legekontoret, herunder ansettelses- og oppfølgingsansvar for helsepersonell, medisinsk utstyr, samt innkjøp av forbruksmateriell og medisiner for praksis i samarbeid med legene.
 • Kommunen vil tilrettelegge for spesialiseringsforløp for utdannelseskandidat i allmennmendisin, men veiledning og supervisjon utover kravet i spesialiseringsordningen.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn,religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktperson
Navn: Lene F. Berntzen
Tittel: Konst. tjenesteleder Helse
Telefon: +47 994 77 850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Biri helsesenter
Birivegen
2836 BIRI
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image