Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling med grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer, nefrologi, hematologi, infeksjonssykdommer og gastroenterologi. I tillegg bygge avdelingen opp et tilbud innen akutt- og mottaksmedisin. Det er 19 overlegestillinger ved avdelingen, 14 LIS2/3 og 10 LIS1. Sykehuset er akuttsykehus for ca. 90.000 mennesker innen kirurgi og indremedisin, og har ellers både egen barneavdeling, kvinneklinikk og nevrologisk avdeling. 

 

Medisinsk avdeling Lillehammer har følgende stilling ledig innen spesialiteten indremedisin.
LIS 2 100 % fast stilling, ledig fra dags dato.
LIS 2  2 - 3 x 100 % vikariat, ledig fra 01.01.22 til og med 31.08.22 med mulighet for forlengelse.  

 Vi oppfordrer de som er interesserte til å søke, selv om man ikke kan begynne før 01.03.22. 

Ved interne opprykk, kan det bli flere vikariater ledig.  

Arbeidsoppgaver

 • Generell LIS 2/3 - vakt med tilstedeværelse på avdeling på vakt. Disposisjonsansvar for LIS1 i vakt. 3 ulike bakvaktsordninger som er tilstede dagtid, tilkalles ved behov, det vil si hjertevakt, nyrevakt og generell medisinsk bakvakt.
 • Fra 01.01.22 går avdelingen over fra 12- delt til 14-delt vakt for LIS 2/3.  

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha gjennomført 18 måneders turnustjeneste eller tilsvarende (LIS 1 utdanning).
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et pulserende avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner 
 • Et ypperlig sted for yngre kollegaer til å bygge seg en bred og solid indremedisinsk erfaring
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen