Kort om arbeidsgiver
Nermo legesenter, Rana kommune (2021/3723)
Fastlegehjemmel
- Gode økonomiske betingelser

Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Nermo legesenter, fra 01.01.2022.
Legesenteret har fire fastleger og ligger i sentrum av i Mo i Rana. Listelengden er på 1500 pasienter. Ved overdragelse av praksis kan listelengden reduseres dersom påtroppende lege ønsker det. Infodoc journalsystem benyttes.
De økonomiske betingelsene er betraktelig bedre enn 0-avtale.

For hjemmelen gjelder:
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på 95000 kr, driftsutgifter ca. 80000 kr per mnd.
 • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er c.a tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.
Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt:
Dag Arild Knudsen, Nermo legesenter. E-post: dag.arild.knudsen@nermolegesenter.nhn.no
Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no
To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.
Søknadsfrist: 26.10.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dag Arild Knudsen
Navn: Frode Berg
Telefon: 41206706
Hjemmeside
Arbeidssted
Nermo legesenter
Fridtjof Nansens gate 29
8622 MO I RANA
Søk på stillingen