Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig  3 x 100 % stillinger, vikariater med mulighet for forlengelse og fast ansettelse

Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte.  Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.

Stillingene er underlagt akuttmedisinsk avdeling i klinikk for medisin, og er en del av vaktordning i akuttmottaket. Vi har per dags dato 14-delt arbeidsplan for LIS 2 og  henholdsvis 12 og 16 delt arbeidsplan for LIS 3.

Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og akuttgeriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert. Virksomheten er organisert med 10 fagseksjoner. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø med 57 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 160 senger, samt intermediær- og intensivsenger som er tilknyttet avdelingen.

Vil du bli en av oss? Du må ha evne og vilje til å jobbe i et aktivt sykehusmiljø med mange nye og utfordrende oppgaver. Aktuelle kandidater kan bli invitert fortløpende til intervju.

Ved interne opprykk vil det kunne bli forlengelse av eksisterende vikariat og mulighet for fast ansettelse. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering
 • Oppgavene vil veksle mellom vakt i akuttmottak, samt sengepost og poliklinikk arbeid ved ditt fagområde
 • Spesialiseringsløpet for leger som ansettes fast innebærer forpliktelse til å gjennomføre strukturert utdanningsløp, inkludert tjeneste hos annet helseforetak/samarbeidsforetak

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 • Ønskelig med 2 års erfaring som lege i spesialisering indremedisin 
 • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • Motivert for faglig utvikling
 • Beslutningsevne i en travel hverdag
 • Evne til fleksibilitet  
 • Språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges               

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Stort engasjement 
 • Gode samarbeidsevner og evne til god kommunikasjon
 • Fleksibel og løsningsorientert, med evne til å løse flere oppgaver samtidig
 • Endringsvillig
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer
 • Evne til å tåle hyppige, travle vakter er viktig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i en av landets største spesialistsykehus
 • Spennende utviklingsmuligheter og tilrettelegging for forskning
 • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk
 • Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktige! 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Nezar Raouf
Tittel: Avdelingssjef hjerte- og akuttmedisin
Telefon: 918 17 459
Navn: Hovedkontakt Mona Martinsen
Tittel: Ass. avd.sjef hjerte- og akuttmedisin
Telefon: 414 28 403
Arbeidssted
Klinikk for medisin, akuttmedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen