Kort om arbeidsgiver
Vi har 1 ledig fastlegehjemmel i veldreven praksis med 4 allmennleger, samt LIS 1 lege.
Kragerø legesenter ligger i Kragerø sentrum. Legesenteret har et moderne og velutstyrt laboratorium, samt flinke og
erfarne legesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legebemanning over år.
Den ledige hjemmelen har liste på 1100 pasienter hver. Vi ønsker nye kollegaer med samarbeidsvilje og entusiasme. Velkommen til spennende arbeid i vårt legesenter. Veiledning kan gis av erfarne kollegaer.
 
Kragerø kommune eier praksisen og ny lege kan tre inn i praksisen uten å måtte kjøpe den av nåværende hjemmelshaver. Det kan åpnes for å arbeide som kommunalt ansatt fastlege etter nærmere avtale. Kommunen vil kunne bistå med tilskudd til flytting, samt oppstart og tilrettelegging for spesialiseringsforløp i allmennmedisin.
 
 
Arbeidsoppgaver
Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk. Deltakelse i Kragerø legevakt etter gjeldende avtaler.
Legen kan tilpliktes kommunal bistilling opp til 7,5 t pr uke etter gjeldende avtaler
 
Krav til kompetanse
Det søkes etter leger med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist i
allmennmedisin.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis
og legevakt. Personlig egnethet og faglig kompetanse tillegges vekt.
 
Tilsetting eller tildeling av hjemmel finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.
Kontaktperson; Kragerø legesenter v/fastlege Elof Nelson, mob 4075 6903, eller Kragerø kommune v/Alv Dag Brandal,
mob 414 10 739
 
Søknad sendes
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no
Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til vårt servicesenter
Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju eller på forespørsel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktperson
Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41410739
E-post: alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirkegata 13
3770 KRAGERØ
Søk på stillingen