Kort om arbeidsgiver

Psykiater søkes til spennende oppgaver i FACT team for Ringerike

FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester. FACT er et satsningsområde for avdelingen og for Klinikk Psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. FACT Ringerike ble etablert og har vært i drift siden 2018, slik at erfaring og kompetanse innehar avdelingen. Vi søker en driftig, fleksibel og utviklingsorientert overlege som vil være med å løfte teamet videre. 

Vårt FACT team Ringerike (Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam) samhandler med 6 kommuner (Hole, Ringerike, Jevnaker, Flå, Krødsherad og Modum). Teamet jobber på dagtid i hverdagene med oppsøkende behandling. Vi samarbeider tett med kommunene, og videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for avdelingen. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske syke-/vernepleiere, sosionom, erfaringskonsulent, merkantil, psykolog, lege i spesialisering og psykiater. 

FACT teamet er lokalisert i vår døgnseksjonen i Hole kommune og ligger ca. 14 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger, vi har også 1 brukerstyrt seng. Avdelingen består for øvrig av 2 polikliniske seksjoner. En lokalisert sammen med Ringerike sykehus og en ved Hallingdal sjukestugu på Ål, hvor det også er etablert et FACT team som bistår kommunene i Hallingdal.

Ringerike DPS har nærhet til by og land ved Hønefoss ca. en time fra Oslo. Hønefoss/Ringerike er omgitt av Nordmarka/Ringkollen, Krokskogen og Tyrifjorden som gir gode muligheter for naturopplevelser og rekreasjon, sommer som vinter. Kort vei til hytteområdene i Vikerfjell, Norefjell, Valdres eller Hallingdal. Området byr videre på rike muligheter for kulturopplevelser med konserter og revyer i Hønefoss, og i nærheten finner vi Kistefosmuseet, Hadeland Glassverk og Blaafarveværket. Ringeriksregionen er et området i vekst og utvikling. Dette preges av stor boligbygging, nye skoler og idrettsfasiliteter, og flere store infrastrukturprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar og spesialistfunksjon for FACT teamet
 • Hovedsakelig behandling og oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, men også utredning og diagnostisering av andre psykiske lidelser
 • Oppfølging av pasienter på tvunget vern uten døgn
 • Akuttvurderinger og spesialistvurderinger
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Veiledning og støtte av øvrige medarbeidere i teamet
 • Veilednings- og samhandlingsoppgaver overfor kommunehelsetjeneste og fastleger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri eller maksimum 6 måneder tjeneste før fullført spesialisering
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring og/eller interesse for ambulant/utadrettet virksomhet, gjerne fra FACT metodikk
 • Interesse for tverrfaglig behandling og teamarbeid
 • Gjerne godkjenning som psykoterapiveileder, godkjent veileder i kognitiv terapi eller gruppeterapi
 • Minimum førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Tjenesteplan etter avtale, med muligheter for fleksibel og tilrettelagt arbeidstid
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • Tiltredelse etter avtale
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Navn: Knut Holte
Tittel: Teamleder FACT
Telefon: 92481608
E-post: hokn@vestreviken.no
Navn: Hanna Sofie Eide
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41102428
E-post: haseid@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS
Skinnillveien 56
3530 Røyse
Søk på stillingen