Kort om arbeidsgiver
Har du ønske om å være med i Haugalandets største rehabiliteringsmiljø og bidra til Rehabilitering Vests gode utvikling?

Rehabilitering Vest AS søker nå en engasjert og faglig dyktig legevikar. Har du erfaring fra rehabilitering er det et stort pluss men intet krav.

Oppstart vil bli omgående og vikariatet vil gå ut mars 2022 eller etter avtale. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende. 

Som lege ved Rehabilitering vest har du en sentral rolle i det tverrfaglige teamet som pasientene våre har rundt seg.  Teamet består av overlege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, sosionom, prest, sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Arbeidet består av direkte pasientkontakt, samt undervisning, både ovenfor pasienten men også internundervisning.

Som lege må du være interessert i rehabilitering og vi vil legge vekt på din personlige egnethet, samt din faglige bakgrunn.

Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk/skandinavisk, i muntlig og skriftlig kommunikasjon. Norsk autorisasjon og attester legges ved søknaden.

Vi tilbyr en utfordrende og givende stilling ved et rehabiliteringssenter i utvikling. Vi har et godt arbeids- og fagmiljø, hvor det vil bli lagt til rette for fagutvikling gjennom kurs/konferanser, eventuell videreutdanning og hospitering. Vi har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. Trenger du hjelp med å skaffe bolig kan vi være behjelpelige med dette.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Rehabilitering Vest AS
Kontaktperson
Navn: Tor Helge Aksdal Grønflaten
Telefon: +47 47473395
E-post: tor.helge.aksdal.gronflaten@hsr.as
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen